Báo cáo tháng 7/2011 - Kinh tế tháng 7 không mấy lạc quan – Kết quả lợi nhuận 6 tháng đầu năm

Báo cáo vĩ mô
icon dot
2011-08-17T00:00:00
Xem Báo CáoXem Báo Cáo
Lạm phát tăng trở lại - Chúng tôi điều chỉnh tỷ lệ lạm phát lên 19-20% vào cuối năm. Trong tháng 7, chỉ số CPI tăng 1,17% so với 1,09% trong tháng 6.
Liên hệ chúng tôi để xem thêm báo cáo:(+84) 2 8888 2 6868
Tags: