Báo cáo tháng 2/2011 - Tháng bận rộn của những nhà hoạch định chính sách

Báo cáo vĩ mô
icon dot
2011-03-04T00:00:00
Xem Báo CáoXem Báo Cáo
Những thay đổi về chính sách: Chỉ với 15 ngày làm việc nhưng tháng 2/2011 có lẽ là một trong những tháng bận rộn nhất của các nhà hoạch định chính sách trong những năm vừa qua.
Liên hệ chúng tôi để xem thêm báo cáo:(+84) 2 8888 2 6868
Tags: