Báo cáo Ngành Nước - Dự thảo Quy hoạch tổng thể ngành nước tỉnh Bình Dương hỗ trợ tăng trưởng dài hạn
  • 2024-05-19T00:00:00
  • Báo cáo ngành

Chúng tôi duy trì dự báo tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) sản lượng nước thương phẩm cho BWE và TDM ở mức 9,6% trong giai đoạn 2023-2028. Trong quý 1/2024, sản lượng nước thương phẩm của BWE tăng 8% YoY, hoàn thành 24% dự báo năm 2024 của chúng tôi trong khi sản lượng nước thương phẩm của TDM tăng 4% YoY, hoàn thành 21% dự báo cả năm của chúng tôi. Trong năm 2024, chúng tôi dự báo sản lượng nước thương phẩm của cả 2 công ty tăng trưởng 5% dựa trên kế hoạch của ban lãnh đạo và kỳ vọng của chúng tôi là GDP của Việt Nam và tỉnh Bình Dương sẽ phục hồi lần lượt đạt 6,5% và 8,0%, điều này sẽ hỗ trợ nhu cầu nước.

Dự thảo quy hoạch tổng thể chờ Thủ Tướng phê duyệt của tỉnh Bình Dương đặt kế hoạch tăng gấp đôi công suất nước đến năm 2030, đồng nghĩa với việc nhu cầu sẽ tăng mạnh. Tỉnh Bình Dương đặt mục tiêu tăng công suất nước tăng lên 1.500.000 m3/ngày tại năm 2030 so với mức 760.000 vào cuối năm 2023. Điều này tương ứng tốc độ tăng trưởng kép CAGR đạt 10,7% trong 7 năm tới. Do đó, Quy hoạch tổng thể đem lại tiềm năng tăng trưởng mạnh cho công suất sản xuất nước của cả BWE và TDM, đồng thời giải thích cho việc cả hai công ty hiện đang tiếp tục đầu tư vào mở rộng công suất. BWE gần đây đã nhận được giấy phép tăng công suất của nhà máy nước Tân Hiệp từ 220.000 m3/ngày lên 370.000 m3/ngày. Chúng tôi dự báo công suất của TDM sẽ tăng gần gấp 3 lần vào năm 2028. Việc mở rộng công suất này không đòi hỏi nhiều vốn vì cả 2 công ty đều đã có sẵn quỹ đất chi phí thấp từ nhiều năm trước.

Powered by Froala Editor