Báo cáo Ngành Năng lượng - Việc ký kết đầy đủ hợp đồng EPCI sẽ chính thức khởi động đại dự án Lô B-Ô Môn
  • 2024-06-01T00:00:00
  • Báo cáo ngành

Dự án Lô B đã đạt được một số mốc tiến độ quan trọng đảm bảo việc thực hiện dự án thượng nguồn và trung nguồn. 1) Vào ngày 28/03/2024, Công ty TNHH Thăm dò Dầu Mitsui (“MOECO”) đã ban hành quyết định đầu tư cuối cùng (FID). MOECO đầu tư 740 triệu USD phát triển cả khâu thượng nguồn và trung nguồn trong Giai đoạn 1 của dự án Lô B (chúng tôi ước tính tổng vốn đầu tư XDCB đạt 3,4 tỷ USD). 2) Vào ngày 02/04, Chính phủ đã phê duyệt kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện (QHĐ) VIII với mục tiêu vận hành thương mại (COD) các nhà máy điện Ô Môn II, III & IV vào năm 2027/2030/2028 để sử dụng nguồn khí từ dự án Lô B. 3) Ngoài ra, tại ĐHCĐ gần đây của VCB, VCB đã công bố kế hoạch giải ngân khoảng 1 tỷ USD vốn cho dự án Lô B từ quý 2 trở đi. 4) Theo Tổng Giám đốc PVS, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có thể tiến hành dự án mà không cần cấp FID (trong khi chưa có thông tin từ đối tác PTTEP Thái Lan). 5) Theo các doanh nghiệp trong ngành, các bên liên quan đã thống nhất giá khí của dự án Lô B sẽ ở mức 12-14 USD/triệu BTU. Sản lượng khí hợp đồng chimế khoảng 90%. Trong khi đó, sản lượng điện hợp đồng sẽ được giải quyết thông qua điều chỉnh một số thông tư trong giai đoạn 2025-2026, cho phép các nhà máy điện Ô Môn đứng ngoài thị trường phát điện cạnh tranh.

Powered by Froala Editor