Báo cáo Ngành Bất động sản - Kỳ vọng thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) khi Quốc hội dự kiến sẽ xem xét và thông qua vào Kỳ họp bất thường tháng 1/2024
  • 2024-01-10T00:00:00
  • Báo cáo ngành

Ngày 8 và 9/1/2024, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức phiên họp để cho ý kiến các nội dung chuẩn bị cho Kỳ họp bất thường. Theo đó, Quốc hội chính thức quyết định tổ chức Kỳ họp bất thường từ ngày 15/1 đến ngày 18/1/2024; Luật Đất đai (sửa đổi) là một trong các nội dung dự kiến sẽ được xem xét và thông qua tại Kỳ họp bất thường này. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Ủy ban Thường vụ Quốc hội ưu tiên tập trung cho ý kiến thêm về 3 vấn đề ở dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), gồm: (1) vấn đề thu hồi đất để thực hiện dự án nhà ở thương mại, dự án hỗn hợp nhà ở và thương mại dịch vụ; (2) phương pháp định giá đất, thẩm quyền, trách nhiệm lựa chọn phương pháp định giá đất; và (3) dự án tạo quỹ đất, Quỹ phát triển đất chuyển đổi mục đích sử dụng đất. 

Trước đó, tại kỳ họp Quốc hội tháng 11/2023, Quốc hội đã thông qua Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) nhưng dời việc xem xét thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) sang kỳ họp gần nhất (xem thêm Báo cáo Ngành Bất động sản của chúng tôi ngày 27/11/2023). Trong phiên họp ngày 18/12/2023, Tổng thư ký Quốc hội đề nghị trình Quốc hội xem xét và thông qua về Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) và một số nghị quyết vào kỳ họp bất thường vào giữa tháng 1/2024. Chủ tịch Quốc hội đã nhấn mạnh tầm quan trọng của Luật Đất đai (sửa đổi) và yêu cầu các cơ quan tập trung cao hoàn thiện.

Powered by Froala Editor