Bản tin sáng 21-12-2010

Nhận định thị trường
icon dot
2010-12-21T00:00:00
Xem Báo CáoXem Báo Cáo
CPI thành phố Hồ Chí Minh tháng 12 tăng 1,61%, Hà Nội tăng 1,83%
Liên hệ chúng tôi để xem thêm báo cáo:(+84) 2 8888 2 6868
Tags: