Bản tin sáng 16-12-2010

Nhận định thị trường
icon dot
2010-12-16T00:00:00
Xem Báo CáoXem Báo Cáo
Moody hạ mức đánh giá tín nhiệm đối với Việt Nam, mức độ biến động của thị trường có thể gia tăng
Liên hệ chúng tôi để xem thêm báo cáo:(+84) 2 8888 2 6868
Tags: