Bản tin 31/01/2024 - VN-Index giảm 1,3% khi nhóm ngân hàng giảm - ACV, BVH, CTD, CTR, DGW, DXG, DXS, GAS, GEX, GMD, GVR, HDB, HDG, KBC, NKG, PC1, PLX, PNJ, SAB, SSI, VIC, VJC, VNM, VTP
  • 2024-01-31T00:00:00
  • Nhận định thị trường

* ACV: Dự phòng nợ xấu lớn lại ảnh hưởng đến lợi nhuận - Báo cáo KQKD

* BVH: Tăng trưởng phí bảo hiểm vượt mức tăng trưởng toàn hệ thống – Báo cáo KQKD

* CTD: Lợi nhuận từ HĐKD quý 4/2023 cải thiện so với quý trước; KQKD năm 2023 thấp hơn dự báo – Báo cáo KQKD

* CTR: Mảng Towerco tiếp tục tăng trưởng mạnh, nhìn chung phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi – Báo cáo KQKD

* DGW: Lợi nhuận thấp hơn dự báo do chi phí hoạt động cao hơn dự kiến – Báo cáo KQKD 

* DXG: Bàn giao theo kế hoạch tại Opal Skyline dẫn dắt lợi nhuận quý 4 – Báo cáo KQKD

* DXS: Lỗ ròng từ các công ty liên kết ảnh hưởng lợi nhuận quý 4 – Báo cáo KQKD

* GAS: Lợi nhuận năm 2023 phù hợp với dự báo của chúng tôi – Báo cáo KQKD

* GEX: Lợi nhuận quý 4 & năm 2023 thấp do VGC; điều chỉnh giảm dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2024 – Báo cáo KQKD

* GMD: Lợi nhuận cốt lõi quý 4 thấp hơn kỳ vọng; Gemalink ghi nhận có lãi trong năm 2023 – Báo cáo KQKD

* GVR: Lợi nhuận năm 2023 phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi – Báo cáo KQKD

* HDB: NII cao hỗ trợ lợi nhuận; tín dụng và tiền gửi tăng trưởng mạnh – Báo cáo KQKD

* HDG: KQKD quý 4 ổn định; Lợi nhuận năm 2023 phù hợp với dự báo – Báo cáo KQKD

* KBC: Lợi nhuận năm 2023 thấp hơn dự báo của chúng tôi do lượng bàn giao đất KCN thấp hơn dự kiến – Báo cáo KQKD

* NKG: Lợi nhuận thấp trong quý 4/2023; KQKD năm tài chính 2023 thấp hơn dự báo của chúng tôi – Báo cáo KQKD

* PC1: Lợi nhuận năm 2023 không đạt kỳ vọng do mảng khai thác niken; rủi ro điều chỉnh giảm mạnh đối với dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2024 – Báo cáo KQKD

* PLX: Lợi nhuận gộp trên mỗi lít cải thiện, nhưng LNST năm 2023 thấp nhẹ so với kỳ vọng – Báo cáo KQKD

* PNJ: KQKD quý 4 khả quan giúp lợi nhuận ròng tăng 9% YoY trong năm 2023 – Báo cáo KQKD 

* SAB: Doanh thu bia vẫn kém khả quan và biên lợi nhuận gộp duy trì ở mức thấp, nhìn chung phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi – Báo cáo KQKD

* SSI: Lợi nhuận cao từ FVTPL hỗ trợ tăng trưởng lợi nhuận – Báo cáo KQKD

* VIC: Mảng BĐS và cho thuê bán lẻ, cùng với khoản tài trợ của Chủ tịch HĐQT hỗ trợ lợi nhuận năm 2023– Báo cáo KQKD & Họp NĐT

* VJC: Lợi nhuận từ HĐKD thấp hơn kỳ vọng của chúng tôi; thu nhập khác hỗ trợ lợi nhuận – Báo cáo KQKD

* VNM: LNST tăng trưởng mạnh trong Q4 2023 từ nền thấp, phù hợp với kì vọng chúng tôi - Báo cáo KQKD 

* VTP: Mảng dịch vụ cải thiện, vượt nhẹ dự báo của chúng tôi – Báo cáo KQKD

* Điểm thị trường: VN-Index giảm 1,3% khi nhóm ngân hàng giảm

----------------------------------------

Quan điểm kỹ thuật: Dự báo ngày mai, lực mua bắt đáy có thể giúp VN-Index hồi phục sau phiên giảm điểm để kiểm định kháng cự MA10, MA20 tại vùng 1.168-1.174 điểm. Nếu lực mua đủ mạnh giúp chỉ số đóng cửa trên vùng này, VN-Index sẽ lấy lại quán tính tăng điểm ngắn hạn để hướng lên vùng 1.195 điểm. Ngược lại, nếu lực mua yếu khiến VN-Index duy trì đóng cửa dưới kháng cự, chỉ số có khả năng tiếp tục điều chỉnh giảm sau đó, hướng về 1.150 điểm.

Powered by Froala Editor