Bản tin 28/03/2024 - VN-Index tăng 0,6% nhờ nhiều nhóm cổ phiếu - DGW, LPB, TCB, KBC, STK, TDM, MSN
  • 2024-03-28T00:00:00
  • Nhận định thị trường

* Tài liệu ĐHCĐ năm 2024 của DGW đặt kế hoạch doanh thu và LNST tăng trưởng 2 chữ số
* LPB – Tài liệu ĐHCĐ: Mục tiêu tăng trưởng mạnh trong năm 2024
* TCB – Tài liệu ĐHCĐ: Ban lãnh đạo kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận phục hồi trong năm 2024, chia cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu
* KBC: Doanh số cho thuê đất KCN duy trì trong năm 2024, phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi – Báo cáo ĐHCĐ
* STK: Phục hồi mạnh QoQ, thể hiện rõ qua các đơn hàng cho quý 2/2024 – Báo cáo ĐHCĐ
* TDM: Chia cổ tức tiền mặt trong tháng 5, tìm kiếm khoản vay từ JICA & ADB với nguồn vốn chi phí thấp – Báo cáo ĐHCĐ
* MSN: Bán lẻ tiêu dùng duy trì tăng trưởng lợi nhuận từ HĐKD ở mức hai chữ số - Cập nhật
* Điểm nhấn thị trường: VN-Index tăng 0,6% nhờ nhiều nhóm cổ phiếu


----------------------------------------

Quan điểm kỹ thuật: Dự báo ngày mai, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn có thể sẽ duy trì quán tính tăng giá để giúp VN-Index tiệm cận mốc tâm lý tại 1.300 điểm còn VN30 kiểm định kháng cự đỉnh tháng 8/2022 tại 1.312 điểm. Tại vùng cản này, lực bán một lần nữa sẽ được thúc đẩy tạo nên sự giằng co. Chúng tôi không loại trừ khả năng thị trường sẽ thu hẹp lại đà tăng sau đó, thậm chí có thể điều chỉnh giảm vào cuối ngày. Ngưỡng hỗ trợ MA5 của VN-Index và VN30 đang nằm lần lượt tại 1.282 và 1.288 điểm.

Powered by Froala Editor