Bản tin 26-04-2012 - Cổ phiếu blue chip kéo thị trường đi xuống

Nhận định thị trường
icon dot
2012-04-26T00:00:00
Xem Báo CáoXem Báo Cáo
Cập nhật ĐHCĐ của MBB và kết quả hoạt động quý 1/2012 – ĐHCĐ của MBB được tổ chức sáng nay tại Hà Nội, đặt ra một số chỉ tiêu cho năm 2012 như tổng giá trị tài sản tăng 26% lên 175.500 tỷ đồng. Cho vay cho khách hàng tăng 17% - mức trần tăng trưởng tín dụng dành cho ngân hàng nhóm 1, đạt 72.284 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng tăng 21%, tương đương 108.199 tỷ đồng. Chỉ tiêu nợ xấu dưới 1,9%. Chỉ tiêu lợi nhuận ròng trước thuế MBB đặt ra là 3.680 tỷ đồng, tăng 40% so với năm ngoái.
Liên hệ chúng tôi để xem thêm báo cáo:(+84) 2 8888 2 6868
Tags: