Bản tin 25 -10-2011 - Cán cân thương mại cải thiện – Kết quả quý 3 của một số công ty bất động sản

Nhận định thị trường
icon dot
2011-10-25T00:00:00
Xem Báo CáoXem Báo Cáo
Thâm hụt thương mại cải thiện đáng kể hơn so với năm ngoái. Thâm hụt thương mại ước tính trong tháng 10 là 800 triệu đô la, giảm mạnh so với tháng trước đó là 1,5 tỷ đô la. Không kể vàng, thâm hụt thương mại khoảng 600 triệu đô la so với mức 760 triệu đô la vào tháng 9. Thâm hụt thương mại trong 10 tháng đầu năm ước tính 8,39 tỷ đô la so với 10 tháng năm ngoái là 10 tỷ đô la.Trong cả năm, chúng tôi dự báo thâm hụt thương mại khoảng 10-10,5 tỷ đô la so với mức 12,6 tỷ đô la vào năm ngoái.
Liên hệ chúng tôi để xem thêm báo cáo:(+84) 2 8888 2 6868
Tags: