Bản tin 23-05-2011 Tâm lý bi quan tác động mạnh đến thị trường

Nhận định thị trường
icon dot
2011-05-24T00:00:00
Xem Báo CáoXem Báo Cáo
Tâm lý bi quan bao trùm thị trường trước những lo ngại về trạng thái của các tài khoản giao dịch bảo chứng và thời hạn để các ngân hàng giảm tỷ lệ cho vay phi sản xuất là 30/6/2011 đang gần kề đã tác động mạnh đến thị trường chứng khoán Việt Nam.
Liên hệ chúng tôi để xem thêm báo cáo:(+84) 2 8888 2 6868
Tags: