AGG [KHÔNG ĐÁNH GIÁ] - Chủ đầu tư các dự án nhà ở trung cấp & vừa túi tiền tại miền Nam - Báo cáo Công ty
  • 2024-06-26T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp

- CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (AGG) là chủ đầu tư các dự án BĐS trung cấp và vừa túi tiền tại miền Nam. AGG có tổng quỹ đất là 33 ha đang được đầu tư phát triển tại TP.HCM và Bình Dương. 

- Mảng bán BĐS là nguồn đóng góp doanh thu và lợi nhuận gộp chính của AGG. Trong giai đoạn 2023 – quý 1/2024, phần lớn doanh thu đến từ việc bàn giao dự án căn hộ Westgate (3,2 ha/ 2.056 căn) tại TP.HCM.  

- AGG đặt kế hoạch LNST sau lợi ích CĐTS năm 2024 ở mức 250 tỷ đồng (+43% svck). AGG đã hoàn thành 80% kế hoạch này trong quý 1/2024 nhờ hạch toán doanh thu từ dự án căn hộ Westgate và The Standard (7 ha).

Powered by Froala Editor