ACL - MUA - Giá mục tiêu 53.000 đồng - Báo cáo lần đầu

Phân tích doanh nghiệp
icon dot
2010-04-20T00:00:00
Xem Báo CáoXem Báo Cáo
Chúng tôi thực hiện báo cáo chi tiết lần đầu cho cổ phiếu ACL với khuyến nghị MUA cho mục đích đầu tư trung và dài hạn, mức giá mục tiêu là 53.000 VNĐ/cp, tương ứng với P/E 2010 là 6,3x lần. Ở mức giá thị trường hiện tại là 40.000 đồng/cp, ACL đang giao dịch dưới giá mục tiêu của chúng tôi là 32,5% và có mức P/E 2010 hấp dẫn là 4,7x lần – là một trong các mức P/E thấp nhất ngành. Chúng tôi đánh giá cao và có khuyến nghị đầu tư vào CTCP XNK Thủy sản Cửu Long An Giang dựa vào những điểm chính sau:
Liên hệ chúng tôi để xem thêm báo cáo:(+84) 2 8888 2 6868
Tags:
ACL