ACG – Đòn bẩy HĐKD, kế hoạch mở rộng hạ nhiệt nâng lợi nhuận từ mức cơ sở thấp – Báo cáo KQKD
  • 2024-04-25T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp
  • CTCP Gỗ An Cường (ACG) báo cáo KQKD quý 1/2024 với doanh thu và LNST tăng lần lượt 2% YoY và 124% YoY, hoàn thành 17% và 15% dự báo năm 2024 của chúng tôi. Vì quý 1 thường là mùa thấp điểm, chúng tôi nhận thấy không có thay đổi đáng kể đối với dự báo của chúng tôi, dù cần thêm đánh giá chi tiết.
  • Phù hợp với kỳ vọng của ban lãnh đạo, doanh số trong nước vẫn ở mức thấp trong quý 1/2024, giảm nhẹ 4% YoY. Lượng giao dịch căn hộ sơ cấp tại Việt Nam ở mức thấp trong vòng 1,5 năm qua dẫn đến nhu cầu nội thất thấp.
  • Trong khi đó, doanh số xuất khẩu tăng mạnh 34% YoY, phản ánh việc xuất khẩu gỗ nội thất của Việt Nam phục hồi trong bối cảnh các thị trường phát triển đang tái nhập kho. Ngoài ra, biên lợi nhuận gộp xuất khẩu tăng từ 13% trong quý 1/2023 lên 25% trong quý 1/2024, do chi phí thu hút khách hàng ban đầu tại các thị trường xuất khẩu đang giảm dần. Điều này giúp tăng biên lợi nhuận gộp chung từ 28% lên 31% so với cùng kỳ. 
  • Lợi nhuận gộp xuất khẩu tăng hơn gấp đôi và chiếm 17% lợi nhuận gộp quý 1/2024. Xuất khẩu đóng góp lợi nhuận ròng cao hơn vì xuất khẩu không phải chịu nhiều chi phí SG&A cao như doanh số trong nước.
  • Chi phí SG&A/doanh thu giảm từ 25% trong quý 1/2023 xuống 22% trong quý 1/2024 vì ACG đã giảm tốc độ mở rộng mạng lưới phân phối của công ty khi công ty đã bao phủ 58 trên tổng cộng 63 tỉnh thành của Việt Nam.

KQKD quý 1/2024 của ACG

Tỷ đồng 

Quý 1/2023

Quý 1/2024 

YoY 

Quý 1/2024/

dự báo 2024 

Dự báo 2024 

Doanh thu

680 

695 

2% 

17% 

4.092 

- Trong nước

575 

554 

-4% 

16% 

3.426 

- Xuất khẩu trực tiếp 

105 

141 

34% 

21% 

667 

Lợi nhuận gộp 

191 

214 

12% 

17% 

1.233 

- Trong nước

177 

179 

1% 

N/A 

N/A 

- Xuất khẩu trực tiếp 

14 

35 

148% 

N/A 

N/A 

Chi phí bán hàng 

-136 

-112 

-18% 

19% 

-581 

Chi phí G&A

-37 

-39 

7% 

26% 

-153 

Lợi nhuận từ HĐKD

18 

63 

249% 

13% 

500 

Thu nhập tài chính

41 

46 

13% 

24% 

193 

Chi phí tài chính 

-16 

-10 

-40% 

24% 

-41 

Khác

-63% 

-86% 

13 

LNTT

47 

101 

113% 

15% 

666 

LNST

36 

81 

124% 

15% 

533 

 

 

 

 

 

 

 

Q1 2023 

Q1 2024 

 

 

Dự báo 2024 

Biên lợi nhuận gộp

28,1% 

30,8% 

  

  

30,1% 

- Trong nước

30,8% 

32,3% 

 

 

 

- Xuất khẩu trực tiếp 

13,4% 

24,7% 

  

  

  

Chi phí SG&A/doanh thu 

25,4% 

21,7% 

 

 

17,9% 

Biên lợi nhuận từ HĐKD

2,7% 

9,1% 

  

  

12,2% 

Biên EBITDA

6,6% 

12,8% 

 

 

15,0% 

Biên LNST sau lợi ích CĐTS 

5,3% 

11,7% 

  

  

13,0% 

Nguồn: ACG, Vietcap

Powered by Froala Editor