ACB [MUA +26,3%] - Tăng trưởng ổn định nhờ cho vay doanh nghiệp vừa & nhỏ và cho vay hộ kinh doanh - Cập nhật
  • 2024-03-05T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp

- Chúng tôi điều chỉnh tăng 7,6% giá mục tiêu cho Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) lên 33.800 đồng/CP và duy trì khuyến nghị MUA.  

- Giá mục tiêu cao hơn của chúng tôi chủ yếu là do (1) dự báo LNST tổng hợp giai đoạn2024-2028 của chúng tôi tăng 7,1% (lần lượt +0,2%/+2,8%/+8,8%/+9,1%/+12,0% cho năm 2024/25/26/27/28) và (2) P/B mục tiêu của ACB tăng từ 1,30x lên 1,40x. 

- Chúng tôi điều chỉnh tăng thu nhập ròng tổng giai đoạn 2024-2028F chủ yếu do (1) tăng trưởng tín dụng trong năm 2023 và hạn mức tín dụng trong năm 2024 cao hơn dự kiến, do đó tổng thu nhập lãi ròng (NII) dự phóng năm 2024-2028 tăng 8,1% so với dự báo trước đó và (2) tổng chi phí dự phòng giảm 7,1%. Những yếu tố này bù đắp cho tổng thu nhập ngoài lãi (NOII) giảm 16,1%. 

Powered by Froala Editor