VTP [KÉM KHẢ QUAN -13,8%] - Tái tập trung vào các mảng kinh doanh cốt lõi nhưng định giá kém hấp dẫn - Cập nhật
  • 2024-04-01T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp

- Chúng tôi tăng 116% giá mục tiêu cho Tổng CTCP Bưu chính Viettel (VTP) lên 74.600 đồng/cổ phiếu nhưng hạ khuyến nghị từ PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG xuống KÉM KHẢ QUAN do giá cổ phiếu đã tăng 3,7 lần trong 1 năm qua. 

- Giá mục tiêu cao hơn của chúng tôi đến từ (1) dự báo tổng LNST sau lợi ích CĐTS cốt lõi giai đoạn 2023-32 cao hơn 22% của chúng tôi và (2) những thay đổi trong phương pháp định giá của chúng tôi (P/E mục tiêu tăng từ 11,0 lần lên 15,0 lần, tỷ trọng giữa phương pháp định giá chiết khấu dòng tiền và bội số P/E được điều chỉnh từ 20%/80% thành 50%/50% và loại bỏ mức chiết khấu 10% đối với định giá tổng hợp của chúng tôi). Chúng tôi cũng cập nhật giá mục tiêu đến cuối năm 2024. 

- Mặc dù chúng tôi dự báo lợi nhuận báo cáo tương đối đi ngang YoY trong năm 2024, chúng tôi dự báo lợi nhuận cốt lõi năm 2024 sẽ tăng 29% YoY. Chúng tôi kỳ vọng việc loại bỏ mảng kinh doanh bán thẻ cào điện thoại (vốn là mảng kinh doanh có biên lợi nhuận thấp) sẽ được bù đắp bởi lợi nhuận cao hơn từ các mảng kinh doanh cốt lõi (dịch vụ chuyển phát và logistic). 


Powered by Froala Editor