VRE [MUA +25,1%] - Cho thuê bán lẻ duy trì tăng trưởng ổn định - Cập nhật
  • 2024-03-11T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp
  • Chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA đối với CTCP Vincom Retail (VRE) và giá mục tiêu là 31.900 đồng/CP. 
  • Định giá hấp dẫn khi VRE đang giao dịch tại P/E dự phóng năm 2024 là 13,9 lần (dựa trên dự báo của chúng tôi) so với trung vị P/E năm 2024 trung bình 3 tháng của các công ty cùng ngành trong khu vực là 20,5 lần, bên cạnh dự báo của chúng tôi đối với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2024-2028 là 13%. Chúng tôi cho rằng VRE có vị thế tốt để nắm bắt đà phát triển của ngành bán lẻ hiện đại tại Việt Nam với lợi thế cạnh tranh nhờ vị trí đắc địa, quy mô toàn quốc và khả năng tiếp cận quỹ đất. 
  • Trong năm 2024, chúng tôi dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2024 đạt 4,2 nghìn tỷ đồng, chủ yếu nhờ hoạt động cho thuê bán lẻ tăng trưởng ổn định do kết quả kinh doanh của khách thuê dần cải thiện và chi tiêu tiêu dùng phục hồi. Chúng tôi dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2024 sẽ giảm 5,5% YoY, chủ yếu là do chúng tôi dự kiến doanh thu ghi nhận BĐS giảm YoY.  

Powered by Froala Editor