VRE – KQKD năm 2023 khả quan; lợi nhuận vượt dự báo do thu nhập tài chính & thu nhập khác cao hơn – Họp NĐT & Báo cáo KQKD
 • 2024-01-30T00:00:00
 • Phân tích doanh nghiệp
 • VRE công bố KQKD quý 4/2023 với doanh thu thuần đạt 2,3 nghìn tỷ đồng (-30% QoQ và +10% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 1,07 nghìn tỷ đồng (-19% QoQ và +28% YoY). Kết quả quý giảm QoQ chủ yếu là do doanh thu bán BĐS trong quý giảm (54 căn shophouse được bàn giao trong quý 4/2023 so với 268 căn trong quý 3/2023).
 • Trong năm 2023, doanh thu thuần của VRE (trong đó mảng cho thuê bán lẻ chiếm 80%) đạt 9,8 nghìn tỷ đồng (+33% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 4,4 nghìn tỷ đồng (+59% YoY) – lần lượt hoàn thành 100 % và 106% dự báo của chúng tôi. Chúng tôi cho rằng LNST sau lợi ích CĐTS cao hơn so với dự báo của chúng tôi chủ yếu là do thu nhập khác (chủ yếu là tiền phạt vi phạm hợp đồng và hoàn nhập dự phòng bảo hiểm) và thu nhập tài chính cao hơn dự kiến trong quý 4/2023. Chúng tôi cho rằng sẽ không có thay đổi đáng kể đối với dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2024 của chúng tôi là 3,96 nghìn tỷ đồng (-10% YoY) 
 • Mảng cho thuê bán lẻ ghi nhận tăng trưởng khả quan trong năm 2023 với mức tăng 14% YoY về doanh thu (7,8 nghìn tỷ đồng) và 23% YoY về lợi nhuận gộp (4,6 nghìn tỷ đồng) – phù hợp với dự báo của chúng tôi. Tỷ lệ lấp đầy trung bình tại các TTTM của VRE giảm nhẹ QoQ trong quý 4/2023 do một số khách thuê gặp khó khăn tài chính sau đại dịch COVID-19 và sức mua tiêu dùng giảm, nhưng tăng 1,3 điểm % YoY lên 84,8% trong năm 2023.
 • Mảng bán BĐS ghi nhận bàn giao 346 căn shophouse trong năm 2023 với doanh thu đạt 1,8 nghìn tỷ đồng (+4,7 lần YoY) và lợi nhuận gộp đạt 805 tỷ đồng (+8,7 lần YoY). Doanh thu và lợi nhuận gộp năm 2023 của mảng này thấp hơn dự báo của chúng tôi lần lượt là 11% và 9%. Theo ban lãnh đạo, giá trị doanh thu chưa ghi nhận tính đến cuối năm 2023 là 290 tỷ đồng, trong đó 120 tỷ đồng/170 tỷ đồng dự kiến ghi nhận trong năm 2024/2025 so với dự báo của chúng tôi là 360 tỷ đồng trong năm 2024 và không trong năm 2025.
 • Trong năm 2024, ban lãnh đạo lên kế hoạch mở mới 6 TTTM với tổng diện tích sàn bán lẻ mới vào khoảng 160.000 m2 (không thay đổi so với kế hoạch được công bố trong cuộc họp NĐT tháng 10/2023), bao gồm Vincom Mega Mall Grand Park (diện tích sàn khoảng 45.200 m2) vào cuối tháng 4/2024, Vincom Mega Mall Ocean Park 2 (diện tích sàn khoảng 76.700 m2) trong quý 4/2024 và 4 TTTM Vincom Plaza. Chúng tôi hiện dự báo tổng diện tích sàn bán lẻ mới là 106.000 m2 sẽ được bổ sung trong năm 2024, nâng tổng diện tích sàn bán lẻ của VRE lên 1,85 triệu m2 vào cuối năm 2024 so với 1,75 triệu m2 vào cuối năm 2023.   
 • Ban lãnh đạo cũng đặt kế hoạch tổng nhu cầu capex cho việc mở trung tâm thương mại mới trong giai đoạn 2024-2026 là khoảng 9,0 nghìn tỷ đồng so với dự báo của chúng tôi là 11,8 nghìn tỷ đồng trong cùng kỳ.

KQKD năm 2023 của VRE

Tỷ đồng

Q4
 2022

Q1
 2023

Q2
 2023

Q3
 2023

Q4
 2023

2022

2023

2023 

vs 2022

(% YoY)

2023F

2023 as 

% of 

2023F

Doanh thu

2.137

1.943

2.173

3.333

2.343

7.361

9.791

33%

9.778

100%

 • Cho thuê bán lẻ

1.959

1.913

1.943

1.988

1.952

6.865

7.796

14%

7.783

100%

 • Bán BĐS

152

3

197

1.304

267

381

1.772

365%

1.995

89%

 • Khác

26

27

32

40

124

116

223

92%

0

N.M.

LN gộp

1.105

1.188

1.189

1.700

1.268

3.817

5.346

40%

5.356

100%

 • Cho thuê bán lẻ

1.061

1.181

1.124

1.139

1.113

3.692

4.557

23%

4.474

102%

 • Bán BĐS

34

1

89

578

138

93

805

769%

883

91%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi phí SG&A

-167

-108

-118

-291

-263

-543

-780

44%

-752

104%

LN từ HĐKD 

938

1.081

1.072

1.409

1.005

3.273

4.566

39%

4.604

99%

Thu nhập tài chính

201

224

278

301

343

539

1.146

113%

962

119%

Chi phí tài chính

-92

-100

-80

-76

-74

-359

-330

-8%

-301

110%

LN khác

27

45

-1

22

79

72

144

101%

0

N.M.

LNTT

1.074

1.249

1.268

1.656

1.353

3.524

5.526

57%

5.265

105%

LNST sau lợi ích CĐTS 

832

1.024

1.001

1.317

1.067

2.776

4.409

59%

4.159

106%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biên LN gộp

51,7%

61,2%

54,7%

51,0%

54,1%

51,8%

54,6%

 

54,8%

 

 • Cho thuê bán lẻ

54,2%

61,7%

57,8%

57,3%

57,0%

53,8%

58,4%

 

57,5%

 

 • Bán BĐS

22,6%

35,7%

45,0%

44,3%

51,5%

24,3%

45,4%

 

44,2%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biên LN từ HĐKD 

43,9%

55,6%

49,3%

42,3%

42,9%

44,5%

46,6%

 

47,1%

 

Biên LNST sau lợi ích CĐTS 

38,9%

52,7%

46,1%

39,5%

45,6%

37,7%

45,0%

 

42,5%

 

Nguồn: BCTC của VRE, Vietcap dự báo (cập nhật ngày 16/11/2023)

Powered by Froala Editor