VPB [MUA +41.7%] - NIM, lợi nhuận dự kiến sẽ phục hồi từ năm 2024 trở đi - Cập nhật
  • 2024-06-21T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp

- Chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA đối với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng  (VPB) và tăng giá mục tiêu thêm 2,1% lên 24.500 đồng/cổ phiếu do tác động tích cực của việc chúng tôi cập nhật giá mục tiêu sang giữa năm 2025 sẽ bù đắp cho mức giảm 7% trong dự báo LNST sau lợi ích CĐTS của chúng tôi trong giai đoạn 2024-2028 (tương ứng thay đổi +2%/-9%/-11%/-8%/-7% trong các năm 2024/25/26/27/28) chủ yếu do chúng tôi giảm dự báo NIM và mức tăng trưởng thu nhập ngoài lãi (NOII). 

- Chúng tôi tăng 1,6% dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2024 lên 13,3 nghìn tỷ đồng (+32,7% YoY), chủ yếu do (1) chúng tôi giảm 6,7% dự báo chi phí dự phòng và (2) giảm 3,7% dự báo chi phí HĐKD (OPEX) bù đắp cho (3) dự báo NOII giảm 13,8%. 

- Chúng tôi cho rằng các yếu tố sau sẽ đóng góp vào dự báo mức tăng trưởng mạnh trong lợi nhuận trung hạn: (1) tăng trưởng doanh thu phục hồi và (2) đóng góp từ FEC dần cải thiện. 


Powered by Froala Editor