VPB [MUA +28,9%] - Doanh thu phục hồi, gánh nặng lên lợi nhuận từ FEC giảm bớt trong năm 2024 - Cập nhật
  • 2024-03-26T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp

- Chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA và giá mục tiêu ở mức 24.000 đồng/cổ phiếu đối với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPB). Chúng tôi giảm 4,0% dự báo LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2024-2028 (thay đổi tương ứng -13,6%/-14,6%/-7,3%/-1,1%/+6,1% cho năm 2024/25/26/27/28), và tác động được bù đắp bởi dự báo của chúng tôi do NIM hợp nhất trung bình giai đoạn 2024-2028 cao hơn ở mức 6,71% (so với 6,63% trước đó) đem lại tác động tích cực lên phương pháp định giá thu nhập thặng dư của chúng tôi. 

- Chúng tôi giảm 13,6% dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm còn 13,1 nghìn tỷ đồng (+30,7% YoY) so với dự báo trước đây, chủ yếu do (1) giảm 4,6% dự báo thu nhập lãi ròng (NII) và (2) giảm 

18,6 % dự báo thu nhập ngoài lãi (NOII), tác động nhiều hơn việc (3) dự báo chi phí dự phòng giảm 7,2%. 

- Chúng tôi tin rằng các yếu tố sau sẽ góp phần vào mức tăng trưởng lợi nhuận mạnh trong tương lai: (1) tăng trưởng doanh thu phục hồi và (2) đóng góp từ FEC dần cải thiện. VPB lạc quan về sự phục hồi của ngân hàng trong năm 2024 với các mục tiêu tăng trưởng mạnh hơn dự kiến. 

Powered by Froala Editor