VNM [KHẢ QUAN +16,3%] - Chi phí marketing cao hơn dự kiến hỗ trợ giành lại thị phần - Cập nhật
  • 2024-03-25T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp

- Chúng tôi nâng giá mục tiêu thêm 1% lên 76.500 đồng/cổ phiếu và duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN cho CTCP Sữa Việt Nam (VNM).   

- Chúng tôi nâng giá mục tiêu chủ yếu do chúng tôi điều chỉnh tăng dự báo tổng LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2026-2028 thêm 3%. Tuy nhiên chúng tôi giảm 4% dự báo tổng LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2026-2028. Điều này là do chúng tôi tăng tổng chi phí bán hàng trong giai đoạn 2024-2025 lên 7% vì chúng tôi kỳ vọng công ty sẽ chi tiêu marketing cao hơn để thúc đẩy các hoạt động tái định vị của VNM, đặc biệt là ở phân khúc sữa nước và sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh. Chúng tôi tin rằng điều này sẽ hỗ trợ VNM dần lấy được thị phần trong những năm tiếp theo.  

- Chúng tôi tiếp tục đánh giá cao khả năng sinh lời vượt trội và chi trả cổ tức ổn định của VNM. Chúng tôi dự báo tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) doanh thu giai đoạn 2024-2028 là 5% cho VNM, nhờ thu nhập khả dụng của người dân tăng do thị trường lao động phục hồi. Ngoài ra, chúng tôi dự báo CAGR EPS là 9% trong giai đoạn 2024-2028.

Powered by Froala Editor