VIC [PHTT +9,8%] - Dự báo tiếp tục đẩy mạnh tăng vốn - Cập nhật
  • 2024-06-20T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp

- Chúng tôi có khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG cho Tập đoàn VINGROUP (VIC) và giá mục tiêu 47.800 đồng/cổ phiếu.

- Trong năm 2024, chúng tôi dự báo LNTT của VIC đạt 14 nghìn tỷ đồng (+1% YoY), chủ yếu nhờ doanh thu mảng bất động sản khả quan và khoản lãi từ thoái vốn. Chúng tôi kỳ vọng niềm tin của người mua nhà và chi tiêu chung của người tiêu dùng sẽ hồi phục dần dần trong năm 2024, từ đó hỗ trợ các công ty con mảng bất động sản của VIC bao gồm VHM và Vinpearl. Chúng tôi dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2024 của VIC đạt 2,7 nghìn tỷ đồng (+25% YoY).

- Chúng tôi tiếp tục dự báo vốn đầu tư XDCB trung bình cho VinFast trong giai đoạn 2024-25 đạt 20,9 nghìn tỷ đồng mỗi năm. Chúng tôi dự báo nguồn vốn này chủ yếu đến từ mức tăng nợ vay ròng trung bình của chúng tôi cho VIC (không bao gồm VHM), ở mức 23,2 nghìn tỷ đồng mỗi năm trong cùng kỳ.


Powered by Froala Editor