VIC [KHẢ QUAN +11,6%] - Mảng bất động sản khả quan; gia tăng doanh số xe điện - Cập nhật
  • 2024-03-21T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp
  • Chúng tôi duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN đối với Tập đoàn VINGROUP (VIC) với giá mục tiêu không đổi là 49.500 đồng/CP. 
  • Trong năm 2024, chúng tôi dự báo LNTT của VIC đạt 11,3 nghìn tỷ đồng (-18% YoY), chủ yếu nhờ mảng bán bất động sản (BĐS) và cho thuê bán lẻ, cùng với khoản tài trợ của Chủ tịch HĐQT dành cho VinFast (Nasdaq: VFS). Chúng tôi kỳ vọng niềm tin của người mua nhà và sức mua của người tiêu dùng sẽ cải thiện trong năm 2024, hỗ trợ các mảng BĐS của VIC bao gồm VHM, VRE và Vinpearl. Chúng tôi dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2024 của VIC đạt 2,4 nghìn tỷ đồng (+16% YoY). 
  • VIC đã mở rộng hoạt động kinh doanh từ hệ sinh thái BĐS sang sản xuất xe điện với VinFast, đòi hỏi vốn đầu tư lớn. Chúng tôi dự báo vốn đầu tư xây dựng cơ bản (capex) cho VinFast trong giai đoạn 2024-2025 trung bình đạt 20,9 nghìn tỷ đồng mỗi năm, chủ yếu đến từ mức tăng nợ vay ròng trung bình của VIC (không gồm VHM và VRE) ở mức 35,9 nghìn tỷ đồng mỗi năm trong cùng kỳ. 

Powered by Froala Editor