VIC - Chuyển nhượng lên tới 100% cổ phần tại SDI (sở hữu 41,5% tại VRE)
  • 2024-03-18T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp

Theo CBTT và cuộc họp nhà đầu tư của VIC vào ngày 18/03, VIC dự kiến chuyển nhượng 100% cổ phần Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Thương mại SDI, công ty này nắm giữ 99% cổ phần của CTCP Kinh doanh Thương mại Sado hiện sở hữu 41,5% trên tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của VRE. Sau giao dịch này, VIC vẫn sẽ nắm giữ 18,8% cổ phần của VRE. 

• Định giá: Giá trị chuyển nhượng 100% cổ phần của SDI là 39,08 nghìn tỷ đồng. Giá chuyển nhượng này bao gồm phần sở hữu thực tế của SDI tại VRE (tương đương định giá 32.000 đồng/cổ phiếu) và quyền hưởng lợi ích cổ đông thiểu số của SDI tại hai dự án bất động sản của VIC/VHM là Vũ Yên và Hạ Long Xanh.  

• Tiến độ: Việc chuyển nhượng cổ phần SDI dự kiến được thực hiện từ tháng 3/2024 đến quý 3/2024. VIC dự kiến sẽ hoàn tất thoái 55% cổ phần tại SDI trong tháng 3 và 45% cổ phần còn lại trong 6 tháng tới. Tiến độ thu tiền sẽ tương ứng với tiến độ chuyển nhượng cổ phần dự kiến được thực hiện từ tháng 3/2024 đến quý 3/2024.

• VIC dự kiến ghi nhận lợi nhuận trước thuế 21,52 nghìn tỷ đồng từ giao dịch thoái vốn này. Đây là giao dịch bằng tiền và sẽ được ghi nhận vào bảng cân đối kế toán của VIC khi nhận tiền.

• Bên mua: Một số nhà đầu tư trong nước am hiểu thị trường bán lẻ tiêu dùng và/hoặc thị trường bất động sản tại Việt Nam.

• Mục đích thoái vốn: 1) Tối ưu hóa việc phân bổ nguồn vốn của VIC, từ mảng kinh doanh đã đi vào giai đoạn ổn định sang mảng kinh doanh có tiềm năng tăng trưởng cao và 2) Bổ sung vốn cho các hoạt động của Tập đoàn bao gồm cả việc thanh toán nợ vay.

Tác động đến việc phát triển/vận hành trung tâm thương mại (TTTM) của VRE:

• Đối với các TTTM đang hoạt động: VIC sẽ ký hợp đồng quản lý với VRE, theo đó VIC sẽ thay mặt VRE quản lý hoạt động của các TTTM, quyền lợi của các khách thuê, chủ gian hàng tại các TTTM vẫn được đảm bảo như đã cam kết theo các hợp đồng đã ký.

• Đối với các dự án TTTM trong kế hoạch phát triển: Đối với các dự án đã được khởi công xây dựng, sẽ không có thay đổi về các điều khoản trong thỏa thuận. Đối với các dự án trong kế hoạch phát triển khác, các bên liên quan sẽ thảo luận để đi đến điều khoản phù hợp. 

Nhận định của chúng tôi: Số tiền dự kiến thu được từ giao dịch thoái vốn này có thể giúp hỗ trợ VIC giải quyết nhu cầu vốn trong năm 2024. Chúng tôi cũng kỳ vọng hoạt động của các TTTM hiện hữu của VRE và kế hoạch ra mắt TTTM trong giai đoạn 2024-25 (đã bắt đầu xây dựng) sẽ không bị ảnh hưởng. Trong khi đó, chúng tôi cần thêm thời gian để đánh giá tác động đến kế hoạch phát triển TTTM trong dài hạn của VRE sau khi VIC thoái vốn.

Powered by Froala Editor