VIB [PHTT +9,8%] - Cho vay bán lẻ và tăng trưởng lợi nhuận sẽ phục hồi trong năm 2024 - Cập nhật
  • 2024-04-10T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp
  • Chúng tôi điều chỉnh tăng 8,3% giá mục tiêu cho VIB lên 26.000 đồng/CP nhưng hạ khuyến nghị từ MUA xuống PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG do giá cổ phiếu VIB đã tăng gần 25% trong 6 tháng qua. Giá mục tiêu cao hơn của chúng tôi đến từ (1) tác động tích cực của việc chúng tôi cập nhật mô hình định giá sang cuối năm 2024 và (2) mức tăng 0,8% trong dự báo LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2024-2027 của chúng tôi (lần lượt thay đổi -7,5%/-2,2%/ 1,9%/8,4% trong năm 2024/2025/2026/2027).  
  • Chúng tôi điều chỉnh giảm 7,5% dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2024 do (1) giả định chi phí dự phòng tăng 63,1%, ảnh hưởng nhiều hơn (2) dự báo thu nhập từ HĐKD (TOI) tăng 5,6%. 
  • Mảng bán lẻ chiếm 85% danh mục cho vay của VIB. Ngân hàng có dư nợ tín dụng rất thấp đối với các công ty BĐS và trái phiếu doanh nghiệp. Trái phiếu doanh nghiệp chiếm 0,4% dư nợ tín dụng của VIB và được phát hành bởi các doanh nghiệp sản xuất và dịch vụ. 

Powered by Froala Editor