VIB – NOII tăng mạnh bù đắp cho mức tăng trong chi phí tín dụng – Báo cáo KQKD
  • 2024-04-27T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp

Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB) công bố KQKD quý 1/2024 với LNTT đạt 2,5 nghìn tỷ đồng (-7% YoY), hoàn thành 21% dự báo năm 2024 của chúng tôi. Nhìn chung, chi phí tín dụng tăng cao và tỷ lệ chi phí/thu nhập (CIR) tăng đã gây áp lực lên tăng trưởng lợi nhuận so với cùng kỳ. Tuy nhiên, thu nhập ngoài lãi (NOII) quý 1/2024 tăng trưởng mạnh nhờ sự phục hồi mạnh mẽ từ các khoản nợ xấu đã xử lý và thu nhập từ phí. Lợi nhuận quý 1/2024 của VIB nhìn chung phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi.

  • Tăng trưởng tín dụng quý 1/2024 đạt 0,4% YoY so với dự báo cả năm của chúng tôi là 16,0% YoY. Tính đến năm 2023, 85% danh mục cho vay của VIB là bán lẻ (so với 90% vào năm 2022). Ngoài ra, trái phiếu doanh nghiệp chỉ chiếm 0,2% dư nợ tín dụng của VIB và được phát hành bởi các công ty sản xuất và dịch vụ. Ngân hàng cũng cho biết hạn mức tín dụng năm 2024 là hơn 16% và ban lãnh đạo kỳ vọng tăng trưởng tín dụng năm 2024 sẽ đạt trên 20% nếu nhận thêm hạn mức tín dụng. VIB cho biết ngân hàng nhận thấy một số tín hiệu phục hồi trong nhu cầu tín dụng bán lẻ, đặc biệt là cho vay mua ô tô và vay mua nhà thứ cấp.
  • Số dư tiền gửi quý 1/2024 giảm 1,0% QoQ do tiền gửi khách hàng doanh nghiệp giảm. Ngoài ra, tỷ lệ CASA quý 1/2024 đi ngang QoQ.
  • NIM quý 1/2024 giảm 46 điểm cơ bản QoQ đạt 3,97% so với dự báo cả năm của chúng tôi là 4,54% trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng chậm và số liệu nợ xấu vẫn còn tăng. Tại cuộc họp gặp gỡ NĐT, ban lãnh đạo cho biết ngân hàng dự kiến sẽ kiểm soát NIM tương đối ổn định ở mức hiện tại.
  • NOII quý 1/2024 đạt 1,3 nghìn tỷ đồng (+105% YoY), hoàn thành 24% dự báo cả năm của chúng tôi. Việc thu hồi nợ xấu đã xử lý trong quý 1/2024 tăng gấp 4 lần YoY đạt 210 tỷ đồng so với kế hoạch cả năm của ban lãnh đạo là 1 nghìn tỷ đồng-1,5 nghìn tỷ đồng. Thu nhập phí từ dịch vụ thanh toán, bancassurance phục hồi khiêm tốn so với cùng kỳ từ mức cơ sở thấp. VIB cho biết cả số lượng phát hành thẻ và tổng chi tiêu bằng thẻ đều cải thiện so với cùng kỳ.
  • CIR quý 1/2024 đạt 35,2% (+3,4 điểm % YoY) trong bối cảnh chi phí nhân viên, chi phí hoạt động quản lý và đầu tư tài sản cố định tăng mạnh. VIB cho biết ngân hàng đã mở 11 chi nhánh mới và tăng số lượng nhân viên thêm 20% vào năm ngoái.
  • Tỷ lệ nợ xấu và nợ Nhóm 2 đều tăng QoQ. Tỷ lệ nợ xấu quý 1/2024 tăng 45 điểm cơ bản QoQ lên 3,60% so với dự báo cả năm của chúng tôi là 2,94%. Cho vay mua nhà là nguyên nhân chính gây ra nợ xấu. Ngoài ra, tỷ lệ cho vay Nhóm 2 tăng nhẹ 8 điểm cơ bản QoQ và duy trì ở mức cao 5,65% trong quý 4/2023. Các khoản nợ được cơ cấu lại theo Thông tư 02 trên tổng dư nợ là 0,3%.
  • Chi phí dự phòng quý 1/2024 tăng 42% YoY từ mức nền cao và hoàn thành 19% dự báo cả năm của chúng tôi. Tỷ lệ xử lý nợ hàng năm trong quý 1/2024 là 0,63% (so với 1,36% vào năm 2023). Ngoài ra, tỷ lệ bao phủ nợ (LLR) của VIB giảm 1,2 điểm % QoQ xuống 49,8% trong quý 1/2024 (+11,8 điểm % YoY). 
  • Hệ số CAR quý 1/2024 là 11,8% và tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn là 25% (so với mức trần quy định là 30%).

KQKD hợp nhất quý 1/2024 của VIB

Tỷ đồng

Q1 2023

Q1 2024

YoY

Thu nhập lãi ròng

                 4.304 

              4.036 

-6,2%

Thu nhập ngoài lãi

                     625 

               1.283 

105,1%

Chi phí dự phòng

               (1.568)

             (1.871)

19,4%

LN từ HĐKD trước dự phòng 

                 3.362 

              3.447 

2,5%

Chi phí dự phòng

                  (668)

               (945)

41,5%

LNST sau lợi ích CĐTS  

                  2.155 

               2.001 

-7,1%

 

 

 

 

Tăng trưởng cho vay **

-1,2%

0,5%

1,7 điểm %

Tăng trưởng tiền gửi **

-0,4%

-1,0%

-0,6 điểm %

 

 

 

 

NIM

5,02%

3,97%

-105 đcb

Lợi suất tài sản

10,60%

7,55%

-305 đcb

Chi phí huy động

6,17%

4,02%

-216 đcb

Tỷ lệ CASA *

12,9%

13,4%

0,4 điểm %

Tỷ lệ CASA cộng tiền gửi kỳ hạn bằng ngoại tệ

15,6%

17,0%

1,4 điểm %

CIR

31,8%

35,2%

3,4 điểm %

 

 

 

 

Nợ xấu/khoản vay gộp

3,64%

3,60%

-4 đcb

Nợ nhóm 2/khoản vay gộp

5,43%

5,65%

22 đcb

Lãi dự thu/tài sản sinh lãi

0,92%

0,73%

-19 đcb

Nguồn: VIB, Vietcap — *CASA bao gồm tiền gửi không kỳ hạn và tiền gửi ký quỹ; ** Tăng trưởng cho vay và tiền gửi quý 1/2023 và quý 1/2024 là tăng trưởng QoQ.

Powered by Froala Editor