VIB – Dự kiến chất lượng tài sản cải thiện và tỷ lệ thu hồi nợ xấu đã xử lý sẽ phục hồi mạnh trong năm 2024 – Báo cáo ĐHCĐ
  • 2024-04-02T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp
  • Chúng tôi đã tham dự ĐHCĐ của VIB tại TP. HCM vào ngày 02/04/2024. Kế hoạch của ban lãnh đạo thể hiện kỳ vọng điều kiện kinh doanh phục hồi sễ hỗ trợ tăng trưởng doanh thu và cải thiện chất lượng tài sản. Phiên vấn đáp đề cập đến triển vọng hoạt động cốt lõi và quản trị rủi ro của ngân hàng. 
  • Kế hoạch LNTT trong năm 2024 của VIB đạt 12,0 nghìn tỷ đồng (+13% YoY) so với dự báo của chúng tôi là 12,2 nghìn tỷ đồng (+14% YoY). LNTT trong quý 1/2024 đạt 2,6 nghìn tỷ đồng (-3% YoY), hoàn thành 21% dự báo cả năm của chúng tôi. KQKD này phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi.
  • Kế hoạch cho năm 2024 bao gồm tăng trưởng tín dụng đạt 20,0% YoY, huy động vốn (bao gồm tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá) tăng trưởng 21% YoY và tỷ lệ nợ xấu dưới mức 3%. ROE và ROA mục tiêu cho năm 2024 lần lượt đạt 24,0% và 2,2%.
  • VIB đặt mục tiêu kiểm soát CAR vào khoảng 12% trong dài hạn.
  • VIB cũng đề xuất (1) tỷ lệ cổ tức tiền mặt đợt 2 là 6,5% (650 đồng/CP) chi trả trong thời gian còn lại của năm 2024, (2) trả cổ tức cổ phiếu (431,3 triệu cổ phiếu -  tương đương 17% lượng cổ phiếu đang lưu hành), và (3) phát hành ESOP với 11,1 triệu cổ phiếu (tương đương 0,44% lượng cổ phiếu đang lưu hành). Chúng tôi lưu ý rằng đợt cổ tức tiền mặt đầu tiên (600 đồng/CP) đã được thanh toán vào tháng 2/2024.

Tăng trưởng tín dụng cải thiện MoM trong quý 1/2024. Mặc dù số dư tín dụng của VIB giảm nhẹ trong 2 tháng đầu năm 2024 (2T 2024), VIB cho biết tăng trưởng tín dụng trong quý 1/2024 đạt gần 1%, cao nhẹ so với mức tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống trong 3T 2024, vào khoảng 0,5%-0,6%. Các sản phẩm chính của ngân hàng vẫn là cho vay thế chấp, cho vay mua ô tô, cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) và thẻ tín dụng. Tính đến năm 2023, các khoản cho vay SME đạt khoảng 40 nghìn tỷ đồng (tương đương gần 15% tổng dư nợ). Ngoài ra, ban lãnh đạo tin tưởng vào tiềm năng tăng trưởng cao của mảng thẻ tín dụng.

Lãi suất đã gần chạm đáy. Ngân hàng cho biết việc cắt giảm lãi suất huy động của các ngân hàng thương mại đang chậm dần và nhu cầu tín dụng đang tăng lên. Dù có một số áp lực tiềm tàng lên tỷ giá USD/VND, VIB kỳ vọng lãi suất sẽ duy trì ở mức tương đối thấp trong hầu hết năm 2024, nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Tỷ lệ nợ xấu tăng trong quý 1/2024, nhưng ban lãnh đạo kỳ vọng chất lượng tài sản và thu hồi nợ xấu đã xử lý sẽ được cải thiện trong các quý tới. VIB cho biết, tỷ lệ nợ xấu báo cáo theo Thông tư 11 tăng lên 2,4% trong quý 1/2024 (từ mức 2,2% trong năm 2023), một phần do dịp nghỉ Tết hạn chế hoạt động thu hồi nợ. Ban lãnh đạo kỳ vọng sẽ kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 2% trong năm 2024. VIB cho rằng với quy mô khoản vay khoảng 500 triệu - 3 tỷ đồng, rủi ro tập trung của ngân hàng bán lẻ thâp hơn nhiều so với ngân hàng doanh nghiệp. Ngân hàng cũng quan sát được những tín hiệu cải thiện trong việc thu hồi nợ trong quý 1/2024 và dự kiến sẽ ghi nhận khoảng 1 - 1,5 nghìn tỷ đồng thu nhập từ các khoản nợ xấu đã xử lý trong năm 2024.

Cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định tỷ lệ FOL cụ thể. HĐQT được ủy quyền quản lý và điều chỉnh tỷ lệ FOL của ngân hàng; tuy nhiên, FOL tại bất cứ thời điểm nào cũng không được phép vượt quá 30%, phù hợp với điều lệ hiện tại của ngân hàng.

Powered by Froala Editor