VHM - Đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế và giá trị hợp đồng bán hàng tăng trưởng YoY trong năm 2024 - Báo cáo ĐHCĐ
  • 2024-04-24T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp
  • Chúng tôi đã tham dự đại hội cổ đông (ĐHCĐ) thường niên của CTCP Vinhomes (VHM) vào ngày 24/04.
  • Các cổ đông đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 của ban lãnh đạo bao gồm doanh thu thuần đạt 120 nghìn tỷ đồng (+16% YoY) và LNST đạt 35 nghìn tỷ đồng (+4% YoY), lần lượt tương ứng 99% và 119% dự báo của chúng tôi. Kết quả LNST của VHM trong năm 2021/22/23 tương đương 111%/97%/112% kế hoạch tương ứng đặt ra vào đầu mỗi năm. Chúng tôi cho rằng kế hoạch lợi nhuận cao hơn dự phóng của chúng tôi chủ yếu do dự báo thận trọng hơn của chúng tôi về ghi nhận doanh số bán buôn trong năm 2024 vì có ít thông tin về kế hoạch doanh số bán buôn mới và/hoặc thời gian ghi nhận doanh số bán buôn.
  • Kế hoạch phân phối lợi nhuận giữ lại năm 2023: Cổ đông thông qua việc lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2023 (sau khi giữ lại 5 tỷ đồng vào quỹ dự trữ theo quy định tại điều lệ công ty) sẽ được giữ lại sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Ban lãnh đạo đặt kế hoạch giá trị hợp đồng bán hàng năm 2024 sẽ tăng so với cùng kỳ năm trước đạt 90-110 nghìn tỷ đồng so với kết quả năm 2023 của VHM là 87 nghìn tỷ đồng (-32% YoY) và dự báo năm 2024 của chúng tôi là 75 nghìn tỷ đồng (-14% so với mức cơ sở cao của doanh số bán buôn vào năm 2023). Chúng tôi cho rằng kế hoạch cao hơn dự báo chủ yếu do dự báo thận trọng hơn của chúng tôi về doanh số bán buôn năm 2024. Các dự án chính hỗ trợ kế hoạch giá trị hợp đồng bán hàng năm 2024 bao gồm các dự án đã mở bán (như Ocean Park 2 & 3 và Golden Avenue), dự án mới Vinhomes Royal Island, và 1-2 dự án mới sẽ ra mắt.

Dự án mới Vinhomes Royal Island ghi nhận lượng hấp thụ tốt. Vào ngày 15/03, VHM tổ chức sự kiện giới thiệu dự án mới Vinhomes Royal Island (trước đây có tên gọi là dự án Vũ Yên, tỉnh Hải Phòng, tổng quy mô đạt 877 ha). Theo ban lãnh đạo, dự án này đã nhận được ~2.000 đặt chỗ không hoàn lại tính đến cuối quý 1/2024. Kết quả này cũng hỗ trợ cho dự báo của chúng tôi về việc dự án này sẽ đóng góp 21% vào dự báo giá trị hợp đồng bán hàng năm 2024 của chúng tôi cho VHM.

Powered by Froala Editor