VHC [MUA 20,6%] - Cán cân cung cầu thuận lợi hơn vào năm 2024 - Cập nhật
  • 2023-11-29T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp

- Chúng tôi nâng khuyến nghị từ KHẢ QUAN lên MUA đối với VHC mặc dù đã giảm giá mục tiêu thêm 7% do giá cổ phiếu đã giảm 11% trong 2 tháng qua. Chúng tôi tin rằng triển vọng tăng trưởng dài hạn của VHC rất khả quan nhờ (1) vị thế vững chắc của phi lê cá tra đông lạnh trên thị trường cá thịt trắng toàn cầu và (2) tăng trưởng bền vững từ mảng kinh doanh collagen & gelatin (C&G) có biên lợi nhuận cao.

- Giá mục tiêu thấp hơn của chúng tôi đến từ việc chúng tôi giảm dự báo LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2024-28 thêm 7%, chủ yếu do chúng tôi giảm dự báo lợi nhuận năm 2023 thêm 25% tương ứng với lợi nhuận thấp hơn dự kiến trong quý 3/2023. Chúng tôi kỳ vọng lợi nhuận của VHC sẽ phục hồi vào năm 2024 và quay trở lại mức năm 2022 vào năm 2025. Những điều này được bù đắp một phần bởi việc chúng tôi cập nhật giá mục tiêu đến cuối năm 2024.

- Giá mục tiêu của chúng tôi tương ứng P/E năm 2023/24 của VHC đạt 12,9/8,3 lần so với P/E trượt trung bình 3 năm là 10,0 lần và CAGR EPS giai đoạn 2023-25 dự kiến của chúng tôi là 24%.

Powered by Froala Editor