VHC [KHẢ QUAN +14,1%] - Lợi nhuận bắt đầu phục hồi trong quý 4/2023 - Cập nhật
  • 2023-08-09T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp

- Chúng tôi tăng giá mục tiêu cho CTCP Vĩnh Hoàn (VHC) thêm 26% nhưng giữ nguyên khuyến nghị KHẢ QUAN do giá cổ phiếu của công ty đã tăng 28% trong 2 tháng qua.

- Chúng tôi cho rằng VHC có triển vọng tăng trưởng dài hạn khả quan nhờ (1) vị thế mạnh của mảng cá tra phi lê đông lạnh trên thị trường cá thịt trắng toàn cầu và (2) mức tăng trưởng bền vững của mảng kinh doanh collagen & gelatin (C&G) vốn có biên lợi nhuận cao.

- Chúng tôi tăng dự báo LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2023-25 thêm 12% (tăng lần lượt 24%/10%/8% đối với năm 2023/24/25) khi chúng tôi kỳ vọng lợi nhuận từ mảng phi lê đông lạnh sẽ tăng mạnh hơn vào cuối năm 2023 và đầu năm 2024. Ngoài ra, chúng tôi cũng bao gồm mảng kinh doanh rau quả mới Than Ngọc của VHC vào dự báo lợi nhuận của chúng tôi bắt đầu từ năm 2023.

Powered by Froala Editor