VHC [KHẢ QUAN +13,9%] - Lợi nhuận dự kiến phục hồi vào năm 2024 & 2025 - Cập nhật
  • 2024-02-07T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp

- Chúng tôi điều chỉnh khuyến nghị đối với CTCP Vĩnh Hoàn (VHC) từ MUA xuống KHẢ QUAN mặc dù đã tăng 10% giá mục tiêu do giá cổ phiếu đã tăng 12% trong 2 tháng qua. Chúng tôi duy trì kỳ vọng về triển vọng tăng trưởng dài hạn khả quan của VHC, dẫn dắt bởi (1) vị thế của phi lê cá tra đông lạnh được củng cố trên thị trường cá thịt trắng toàn cầu và (2) tăng trưởng bền vững từ mảng collagen & gelatin (C&G) vốn có biên lợi nhuận cao.

- Giá mục tiêu cao hơn của chúng tôi đến từ dự báo tổng LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2024-28 của chúng tôi cao hơn 7% (thay đổi tương ứng -7%/+1%/+4% trong dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2024/2025/2026), khi chúng tôi bao gồm việc VHC mở rộng gấp đôi công suất C&G vào năm 2024/25. Chúng tôi cũng kỳ vọng sản lượng xuất khẩu phi lê đông lạnh của VHC sẽ phục hồi về mức trung bình của giai đoạn 2018-2023 vào năm 2024.

- Giá mục tiêu của chúng tôi tương ứng P/E năm 2024/2025 của VHC đạt 10,2/7,7 lần so với P/E trượt trung bình 3 năm là 10,1 lần và dự báo CAGR EPS giai đoạn 2024-2026 đạt 28% của chúng tôi.

Powered by Froala Editor