VHC – Giá bán vẫn ở mức thấp, lợi nhuận giảm 16% YoY trong quý 1 – Báo cáo KQKD
  • 2024-05-14T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp
  • CTCP Vĩnh Hoàn (VHC) công bố KQKD quý 1/2024 với doanh thu đạt 2,9 nghìn tỷ đồng (+29% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 170 tỷ đồng (-23% YoY), hoàn thành lần lượt 23% và 10% dự báo cả năm của chúng tôi. Vì lợi nhuận thấp hơn so với dự báo của chúng tôi, nên chúng tôi nhận thấy rủi ro điều chỉnh giảm đối với dự báo của chúng tôi, dù cần thêm đánh giá chi tiết.   
  • Trong quý 1/2024, doanh thu của VHC tăng 29% YoY chủ yếu được dẫn dắt bởi doanh số phi lê cá tra đông lạnh và các sản phẩm tương tự (cá tẩm bột, mỡ cá, bột cá và thức ăn chăn nuôi) tăng 24% YoY cùng với việc doanh số collagen & gelatin (C&G) tăng 34% YoY. Theo ước tính của chúng tôi dựa trên dữ liệu của Agromonitor, sản lượng xuất khẩu phi lê cá tra của VHC tăng 46% YoY, nhưng bị ảnh hưởng bởi việc giá xuất khẩu giảm 20% YoY. Do đó, biên lợi nhuận gộp giảm 8 điểm % chủ yếu do giá bán yếu.
  • Về thị trường xuất khẩu, doanh số của VHC tăng trưởng dương trên các thị trường trọng điểm, bao gồm Mỹ (+2% YoY), Châu Âu (+10% YoY), và Trung Quốc (+50% YoY). Thị trường trong nước đóng góp lớn nhất vào doanh thu quý 1/2024 (29% tổng doanh thu quý 1).

KQKD quý 1/2024 của VHC

Tỷ đồng 

Quý 

1/2023

Quý 

1/2024

YoY 

QoQ 

Quý 1/2024 trên % dự báo năm 2024 

Doanh thu thuần 

2.222 

2.856 

29% 

19% 

23% 

*Theo thị trường 

 

 

 

 

 

-       Mỹ

707 

723 

2% 

23% 

 

-       Châu Âu

505 

553 

10% 

33% 

 

-       Trung Quốc & Hồng Kông 

226 

339 

50% 

56% 

 

-       Khác

250 

629 

152% 

4% 

 

-       Việt Nam

558 

807 

45% 

-1% 

 

*Theo sản phẩm 

 

 

 

 

 

-       Collagen & gelatin 

178 

238 

34% 

11% 

 

-       Phi lê đông lạnh & khác

2.070 

2.572 

24% 

25% 

 

-       Sản phẩm gạo 

108 

176 

63% 

17% 

 

Lợi nhuận gộp 

384 

266 

-31% 

36% 

11% 

LN từ HĐKD

265 

134 

-49% 

186% 

8% 

LNTT

260 

217 

-17% 

120% 

11% 

LNST sau lợi ích CĐTS 

219 

170 

-23% 

256% 

10% 

Biên LN gộp 

17,3% 

9,3% 

  

  

  

Chi phí SG&A/doanh thu

5,4% 

4,6% 

  

  

  

Biên LN từ HĐKD 

11,9% 

4,7% 

  

  

  

Biên LNST sau lợi ích CĐTS 

9,9% 

5,9% 

  

  

  

Nguồn: VHC, dự báo của Vietcap (* Cơ cấu doanh thu theo thị trường và sản phẩm dựa trên KQKD sơ bộ của VHC, trong đó số liệu tổng doanh thu chênh lệch nhẹ so với số liệu chính thức)

 

Powered by Froala Editor