VHC - Ban lãnh đạo vẫn thận trọng với kế hoạch lợi nhuận năm 2024 – Báo cáo ĐHCĐ
  • 2024-04-17T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp
  • Chúng tôi đã tham dự ĐHCĐ thường niên của CTCP Vĩnh Hoàn (VHC) tại tỉnh Đồng Tháp vào ngày 17/04. Cuộc họp tập trung vào triển vọng kinh doanh năm 2024 của công ty cũng như định hướng chiến lược cho giai đoạn 2024-2025. 
  • Đối với năm 2024, ban lãnh đạo đặt kế hoạch (1) doanh thu đạt 10,7 nghìn tỷ đồng (+7% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 800 tỷ đồng (-13% YoY) trong kịch bản cơ sở, lần lượt tương đương 87% và 48% dự báo cả năm của chúng tôi; và (2) doanh thu đạt 11,5 nghìn tỷ đồng (+15% YoY) và LNST đạt 1,0 nghìn tỷ đồng (+9% YoY) trong kịch bản khả quan nhất, lần lượt tương đương 94% và 60% dự báo cả năm của chúng tôi. 
  • Cổ tức tiền mặt năm tài chính 2024: 2.000 đồng/cổ phiếu (lợi suất 2,9%), phù hợp với dự báo của chúng tôi. Ngày thanh toán sẽ do HĐQT quyết định. 
  • VHC dự kiến vốn đầu tư XDCB đạt 930 tỷ đồng trong năm 2024, chủ yếu phân bổ vào các nhà máy thức ăn chăn nuôi, nhà máy bột cá và phi lê, mở rộng công suất nhà máy collagen, nhà máy sản xuất gạo và nuôi cá tra. 
  • Lợi nhuận ròng quý 1/2024 của VHC ước tính vượt 150 tỷ đồng (-32% YoY; +215% QoQ) và hoàn thành 9% dự báo cả năm hiện tại của chúng tôi. Vì lợi nhuận ròng quý 1 thường chiếm 20% kết quả cả năm, chúng tôi nhận thấy rủi ro điều chỉnh giảm đối với dự báo hiện tại của chúng tôi, dù cần thêm đánh giá chi tiết. 

Ban lãnh đạo ước tính lợi nhuận ròng đạt 150 tỷ đồng trong quý 1/2024; hoạt động xuất khẩu sẽ phục hồi mạnh mẽ hơn trong quý 3/2024. Ban lãnh đạo VHC ước tính doanh thu từ thị trường Mỹ sẽ tăng khoảng 20% QoQ, trong khi tổng lợi nhuận dự kiến vượt 150 tỷ đồng (-32% YoY; +215% QoQ) trong quý 1/2024. Công ty đã đảm bảo lượng đơn đặt hàng cho quý 2/2024 và dự kiến đơn hàng tăng mạnh hơn trong quý 3/2024. Ban lãnh đạo cũng kỳ vọng giá sẽ tiếp tục cải thiện so với quý trước trong năm 2024. Tuy nhiên, công ty có quan điểm thận trọng đối với kế hoạch lợi nhuận năm 2024 do đóng góp doanh thu ngày càng tăng từ thị trường Trung Quốc, thị trường thường mang lại biên lợi nhuận thấp. Nhìn chung, VHC ưu tiên duy trì thị phần và tăng sản lượng bán, mặc dù chiến lược này có thể khiến biên lợi nhuận phục hồi chậm hơn trong năm 2024. 

Chiến lược dài hạn của VHC là tập trung đổi mới danh mục sản phẩm. Theo VHC, nghiên cứu phát triển gen để cải thiện giống cá tra đang tiến triển theo đúng kế hoạch, nhằm mục đích nâng cao chất lượng phi lê và các sản phẩm liên quan. Công ty cũng đang nỗ lực nâng cao hiệu quả trong cả nuôi trồng và chế biến để giảm thiểu biến động chi phí, đã thành công đạt được tự chủ 80% nguồn nguyên liệu cá. Ngoài ra, VHC đang tiến hành thử nghiệm chế biến cá hồi và tìm kiếm các lựa chọn cá thịt trắng thay thế cho cá tra, nhằm tận dụng các mùa nguyên liệu thô khác nhau. Trong mảng kinh doanh collagen và gelatin, công suất mới dự kiến sẽ bắt đầu hoạt động vào cuối tháng 4/2024, dự kiến sẽ tăng 50% công suất hiện tại, đóng vai trò là động lực chính cho mảng kinh doanh này. Collagen của VHC đạt tiêu chuẩn GMP-WHO, tạo điều kiện cho công ty sản xuất thực phẩm chức năng, có tiềm năng sản xuất viên nang cứng.

 

Powered by Froala Editor