VEA [MUA +26,4%] - Lợi suất cổ tức đạt khoảng 15%, doanh số bán xe sẽ phục hồi trong năm 2024 - Cập nhật
  • 2024-03-25T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp

- Chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA khi đánh giá cao mức độ thâm nhập của Tổng CTCP Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam (VEA) với thị trường xe máy của Việt Nam, mức tăng trưởng dài hạn về tiêu thụ ô tô trong nước, cùng với lợi suất cổ tức cao.

- Chúng tôi điều chỉnh giảm 5% giá mục tiêu khi chúng tôi điều chỉnh giảm 5% dự báo tổng LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2024-28 (mức giảm của chúng tôi lần lượt là 7%/4%/3% trong các năm 2024/25/26), do dự báo của chúng tôi về lợi nhuận từ HĐKD và thu nhập từ lãi ở cấp độ công ty mẹ của VEA thấp hơn.

- Chúng tôi dự báo CAGR sản lượng xe ô tô và xe máy lần lượt đạt 15%/6% cho trong giai đoạn 2023-28, vì chúng tôi kỳ vọng vào sự phục hồi trong niềm tin và chi tiêu của người tiêu dùng trong giai đoạn 2024-2025, cũng như triển vọng tăng trưởng dài hạn của ngành ô tô tại Việt Nam. 


Powered by Froala Editor