VCS [KHÔNG ĐÁNH GIÁ] - Nhu cầu đá nhân tạo trong nước và xuất khẩu trên đà phục hồi - Báo cáo Công ty
  • 2024-06-20T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp

- Chúng tôi cập nhật thông tin về CTCP Viscostone (VCS) sau báo cáo gần nhất của chúng tôi ngày 12/05/2021. 

- LNST sau lợi ích CĐTS giảm mạnh trong giai đoạn 2022-2023 sau mức tăng trưởng ấn tượng của năm 2021. VCS ghi nhận LNST sau lợi ích CĐTS giảm 20%/23% so với cùng kỳ (svck) trong các năm 2022/2023 chủ yếu do nhu cầu đá yếu hơn trong bối cảnh hoạt động xây dựng nhà ở tại các thị trường lớn nhất của VCS chững lại. 

- Trong năm 2024, chúng tôi kỳ vọng nhu cầu đá nhân tạo sẽ dần phục hồi. Điều này được thúc đẩy bởi sự cải thiện trong hoạt động xây dựng nhà ở tại Bắc Mỹ và của thị trường bất động sản Việt Nam, cũng như nhu cầu ngày càng tăng đối với đá nhân tạo trên thế giới.

Powered by Froala Editor