VCF - KHÔNG KN - Cơ hội từ thị trường cà phê - Báo cáo giới thiệu

Phân tích doanh nghiệp
icon dot
2011-01-27T00:00:00
Xem Báo CáoXem Báo Cáo
Công ty cổ phần Vinacafe Biên Hòa sẽ niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/01/2011. Sau đây là bài báo cáo giới thiệu cổ phiếu Vinacafe Biên Hòa (VCF).
Liên hệ chúng tôi để xem thêm báo cáo:(+84) 2 8888 2 6868
Tags:
VCF