VCB - THÊM VÀO - Chuẩn bị đà tăng trưởng - Báo cáo chi tiết

Phân tích doanh nghiệp
icon dot
2011-05-17T00:00:00
Xem Báo CáoXem Báo Cáo
Chuẩn bị đà tăng trưởng: Chúng tôi thực hiện báo cáo chi tiết cho ngân hàng Vietcombank (VCB) với khuyến nghị THÊM VÀO và giá mục tiêu 32.300 đồng.
Liên hệ chúng tôi để xem thêm báo cáo:(+84) 2 8888 2 6868
Tags:
VCB