VCB - NIM, tăng trưởng cho vay bù đắp cho một quý kết quả không thuận lợi - Báo cáo KQKD

Phân tích doanh nghiệp
icon dot
2021-08-09T00:00:00
Xem Báo CáoXem Báo Cáo

VCB đã công bố KQKD 6 tháng đầu năm 2021 với TOI là 28,6 nghìn tỷ đồng (+ 24,2% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS là 10,9 nghìn tỷ đồng (+ 23,6% YoY), lần lượt đạt 49,4% và 46,5% dự báo cả năm 2021 của chúng tôi . LNST tăng chủ yếu do (1) thu nhập từ lãi (NII) tăng 23,7% YoY, (2) thu nhập từ phí thuần (pure NFI) (bao gồm phí tiếp cận) tăng 69,3% YoY, (3) lãi từ giao dịch ngoại hối tăng 5,2% YoY và ( 4) thu nhập khác thuần tăng 3,5% YoY, bị ảnh hưởng một phần bởi (1) chi phí HĐKD (OPEX) tăng 18,5% YoY và (2) chi phí dự phòng tăng 37,2% YoY. Trên cơ sở hằng quý, VCB báo cáo LNST sau lợi ích CĐTS quý 2 năm 2021 giảm 14,2% YoY do (1) thu nhập từ phí thuần (pure NFI) giảm 62,9% YoY, (2) OPEX tăng 51,7% YoY (từ mức cơ sở thấp trong quý 2 năm 2020), và (3) chi phí dự phòng tăng 73,7% YoY. Với tác động của làn sóng COVID-19 lần thứ tư tại Việt Nam cùng với chương trình cắt giảm lãi suất cho vay mới của VCB vào 6 tháng cuối năm 2021 nhằm hỗ trợ các khách hàng bị ảnh hưởng bởi COVID-19, chúng tôi nhận thấy rủi ro giảm dự báo lợi nhuận hiện tại của chúng tôi đối với VCB, dù cần đánh giá chi tiết hơn.

Powered by Froala Editor

Liên hệ chúng tôi để xem thêm báo cáo:(+84) 2 8888 2 6868
Tags:
VCB
,
Nhận Định Nhanh