VCB [MUA +20,9%] - Tăng trưởng tín dụng dự kiến tăng tốc từ quý 2/2024 - Cập nhật
  • 2024-06-04T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp

- Chúng tôi tăng 4,8% giá mục tiêu cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) lên 110.000 đồng/cổ phiếu và nâng khuyến nghị từ KHẢ QUAN lên MUA. 

- Giá mục tiêu cao hơn của chúng tôi đến từ tác động tích cực của việc cập nhật mô hình định giá đến giữa năm 2025, tác động lớn hơn so với mức điều chỉnh giảm 2% trong dự báo LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2024 – 2028(thay đổi lần lượt -3,5%/0,5%/-5,6 %/-2,8%/7,7% trong năm 2024/25/26/27/28). Trong khi đó, chúng tôi giữ nguyên P/B mục tiêu ở mức 3,2 so với báo cáo cập nhật gần nhất. Chúng tôi giảm 3,5% dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2024 xuống 36,5 nghìn tỷ đồng (+10,6% YoY) do (1) thu nhập lãi ròng (NII) giảm 1,1% dựa trên dự báo tăng trưởng tín dụng thấp hơn của chúng tôi, (2) thu nhập phí ròng (NFI) giảm 1,3% (bao gồm lãi từ giao dịch ngoại hối) và (3) chi phí dự phòng tăng 12,8%.


Powered by Froala Editor