TV2 – Mảng Tư vấn, EPC và O&M sẽ thúc đẩy doanh thu và lợi nhuận quý 1 – Báo cáo KQKD
  • 2024-05-02T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp
  • CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 (TV2) đã công bố KQKD quý 1/2024 với doanh thu đạt 238 tỷ đồng (+92% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo đạt 11 tỷ đồng (+33% YoY). Kết quả doanh thu và LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo quý 1 lần lượt hoàn thành 11% và 13% dự báo cả năm tương ứng của chúng tôi cho kịch bản bao gồm Dự án Sông Hậu 2 (“SH2”). Trong đó, doanh thu từ mảng tư vấn, EPC và O&M đạt 233 tỷ đồng và hoàn thành 12% dự báo cả năm của chúng tôi. Điều này nhìn chung phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi do tính chất doanh thu sẽ được ghi nhận nhiều hơn vào cuối năm. Biên lợi nhuận gộp đạt ~15% cũng phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi.
  • Doanh thu tăng mạnh 92% YoY do mảng tư vấn, EPC và O&M tăng trưởng 101%, chủ yếu được thúc đẩy bởi 1) TV2 đã hoàn thành hợp đồng thiết kế và tư vấn cho dự án đường dây 500kV mạch 3, đã nghiệm thu trong quý 1 năm nay và 2) đóng góp của dự án Nhà máy Điện sinh khối Hậu Giang khi dự án đang ở đỉnh điểm để có thể bắt đầu ngày vận hành thương mại (COD) được chỉ định vào tháng 12/2024. Mức tăng trưởng đáng kể của mảng này bù đắp cho mức giảm của mảng sản xuất cơ khí và mảng bán điện. Tăng trưởng doanh thu bù đắp cho mức tăng tương ứng của giá vốn hàng bán (+105% YoY), dẫn đến lợi nhuận gộp tăng 38% YoY (12% dự báo cả năm của chúng tôi) và LNST sau lợi ích CĐTS tăng 33% YoY.
  • Chúng tôi lưu ý rằng chi phí G&A đã tăng 31% YoY, điều này chủ yếu bị ảnh hưởng bởi chi phí nhân viên của TV2 tăng 78% YoY. Chúng tôi tin rằng điều này thể hiện sự sẵn sàng và chuẩn bị của TV2 trong việc mở rộng phạm vi công việc, điển hình như giành được nhiều hợp đồng hơn và để tập trung chuyên môn cho SH2.
  • TV2 thông báo đã giành được thành công 2 hợp đồng O&M với tổng công suất 1.380 MW cho nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 2 và nhà máy thủy điện Houay LaNge (tại Lào). Do chúng tôi hiện giả định mảng kinh doanh này sẽ tăng thêm 300MW mỗi năm, chúng tôi nhận thấy khả năng điều chỉnh tăng dự báo lợi nhuận năm 2024 của chúng tôi, điều này có thể bù đắp cho doanh thu và lợi nhuận thấp hơn dự kiến từ mảng bán điện, dù cần thêm đánh giá chi tiết.
  • Chúng tôi hiện có khuyến nghị MUA cho TV2 với giá mục tiêu là 58.300 đồng/cổ phiếu cho kịch bản bao gồm dự án SH2 và 32.000 đồng/cổ phiếu cho kịch bản không bao gồm dự án SH2.

KQKD quý 1/2024 của TV2

Tỷ đồng 

Q1 2023 

Q1 2024 

% YoY 

% dự báo 2024 bao gồm SH2 của Vietcap 

Doanh thu 

125 

238 

92% 

11% 

Tư vấn, EPC, O&M 

116 

233 

101% 

12% 

Sản xuất cơ khí

-45% 

1% 

Bán điện 

-25% 

17% 

Khác 

-100% 

N.M. 

Giá vốn hàng bán

-99 

-203 

105% 

11% 

Lợi nhuận gộp

26 

35 

38% 

12% 

Tư vấn, EPC, O&M 

25 

34 

38% 

12% 

Sản xuất cơ khí

-10% 

-3% 

Bán điện 

207% 

16% 

Khác 

N.M. 

0% 

Chi phí bán hàng & marketing

-1 

N.M. 

15% 

Chi phí G&A

-18 

-24 

31% 

12% 

Thu nhập tài chính

5 

6 

4% 

21% 

Chi phí tài chính

-2 

-2 

17% 

17% 

Trong đó: chi phí lãi vay

-2 

-2 

17% 

17% 

Lợi nhuận/lỗ được chia từ CTLK

N.M. 

N.M. 

Thu nhập/lỗ ròng khác

N.M. 

N.M. 

LNTT 

11 

14 

28% 

13% 

Chi phí thuế thu nhập

-2 

-2 

10% 

12% 

LNST 

8 

11 

33% 

13% 

Lợi ích CĐTS 

N.M. 

N.M 

LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo

8 

11 

33% 

13% 

% 

Q1 2023 

Q1 2024 

Δ điểm % YoY 

 

Biên lợi nhuận gộp

20,5% 

14,8% 

-5,7 

 

% Chi phí SG&A/Doanh thu  

14,6% 

10,4% 

-4,1 

 

Biên lợi nhuận từ HĐKD 

5,9% 

4,4% 

-1,5 

 

% Thuế suất thực tế 

-20,8% 

-17,9% 

+2,9 

 

Biên lợi nhuận ròng

6,8% 

4,7% 

-2,1 

 

Nguồn: TV2, Vietcap

Powered by Froala Editor