TV2 - Dự án Sông Hậu 2 có triển vọng tích cực nhưng kế hoạch kinh doanh năm 2024 thận trọng - Báo cáo ĐHCĐ
  • 2024-06-17T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp
  • Chúng tôi đã tham dự đại hội cổ đông (ĐHCĐ) thường niên của CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 (TV2) vào ngày 14/06/2024 cùng với 96 cổ đông (chiếm 74,4% tổng quyền biểu quyết). Nhìn chung, ban lãnh đạo TV2 chia sẻ niềm tin mạnh mẽ vào việc dự án Sông Hậu 2 (SH2P) sẽ đáp ứng thời hạn cấp vốn trước ngày 30/06/2024. Bên cạnh SH2P, TV2 nhấn mạnh chiến lược chủ động trong việc tìm kiếm nhiều cơ hội hơn trên tất cả các mảng kinh doanh.
  • TV2 đưa ra kế hoạch kinh doanh thận trọng cho năm 2024, không bao gồm SH2P với doanh thu đạt 1.272 tỷ đồng (+20% YoY) và LNTT đạt 66 tỷ đồng ( +0% YoY), lần lượt tương ứng 82% và 66% dự báo năm 2024 của chúng tôi cho kịch bản không bao gồm SH2P. Theo ban lãnh đạo TV2, doanh thu sơ bộ nửa đầu năm 2024 đạt 400 tỷ đồng (31% kế hoạch năm 2024 của công ty), hoàn thành 26% dự báo cả năm của chúng tôi nếu không có SH2P.
  • Cổ đông thông qua việc chia cổ tức tiền mặt năm 2023 & 2024 với tỷ lệ 10% mệnh giá (1.000 đồng/cổ phiếu), phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi.
  • SH2P có tiềm năng chuẩn bị đủ vốn trước thời hạn. Theo ông Nguyễn Chơn Hùng, Chủ tịch HĐQT TV2, để đảm bảo nguồn vốn trước thời hạn là ngày 30/6/2024, dự án cần nhận được (1) thỏa thuận tín dụng (điều khoản & điều kiện tài chính), (2) thư chấp nhận tài trợ tài chính của các bên cho vay và (3) khoản giải ngân đầu tiên (FDP). Ông Hùng chia sẻ 2 tiêu chí đầu đã hoàn thành và đang chờ đạt tiêu chí cuối cùng – FDP.
  • Nhìn chung, chúng tôi nhận thấy không có thay đổi đáng kể đối với dự báo lợi nhuận của chúng tôi cho TV2 trong năm 2024, dù cần thêm đánh giá chi tiết. Từ năm 2026 trở đi, chúng tôi nhận thấy dự báo LNST và định giá có thể tăng nhẹ nhờ tiềm năng doanh thu từ mảng O&M cao hơn dự kiến và các dự án đầu tư năng lượng tái tạo tiêu biểu khác như dự án điện gió Tân Thuận 3 và An Đông 1.

Triển vọng tươi sáng việc Dự án Sông Hậu 2 được khởi công. Một trong những trọng tâm chính của TV2 trong năm 2024 là hỗ trợ Toyo Ink Group Berhad, nhà đầu tư duy nhất của SH2P, thu xếp vốn để khởi công SH2P trước thời hạn 30/06/2024. TV2 đã hỗ trợ Toyo trong các hoạt động tài chính và tích cực thực hiện công tác chuẩn bị cho việc khởi công SH2P. Tính đến hiện tại, dự án đã đạt được một số cột mốc quan trọng, bao gồm thành công đảm bảo 980 triệu USD từ i-Power Solutions Pte Ltd (một tổ chức tài chính) cho các hoạt động EPC (công bố vào ngày 07/06/2024) và Thỏa thuận kết nối lưới điện với Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) về việc đấu nối vào hệ thống điện Quốc gia Việt Nam qua trạm biến áp 500kV của Khu phức hợp Điện lực Sông Hậu (công bố vào ngày 120/6/2024).

SH2P có tiềm năng chuẩn bị đủ vốn trước thời hạn. Theo ông Nguyễn Chơn Hùng, Chủ tịch HĐQT TV2, để đảm bảo nguồn vốn trước thời hạn là ngày 30/6/2024, dự án cần nhận được (1) thỏa thuận tín dụng (điều khoản & điều kiện tài chính), (2) thư chấp nhận tài trợ tài chính của các bên cho vay và (3) khoản giải ngân đầu tiên (FDP). Ông Hùng chia sẻ 2 tiêu chí đầu đã hoàn thành và đang chờ đạt tiêu chí cuối cùng – FDP. Ông cũng chia sẻ quan điểm rằng yêu cầu tối thiểu của FDP là khoảng 120 triệu USD. Mặt khác, bên cạnh khoản vốn 980 triệu USD được công bố gần đây, ông Hùng chia sẻ rằng SH2P đang chờ nguồn tài trợ bổ sung tiềm năng trị giá khoảng 2,1 tỷ USD (khoản vay và vốn chủ sở hữu), sẽ giúp đáp ứng được yêu cầu vốn trước thời hạn nhưng thông báo chính thức vẫn chưa được công bố . Chúng tôi tin rằng đây là những tin tức tích cực hỗ trợ SH2P có khả năng cao được khởi công, trong khi chờ công bố chính thức.

Cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh thận trọng cho năm 2024, không bao gồm hợp đồng Sông Hậu 2. TV2 đặt kế hoạch năm 2024 với doanh thu đạt 1.272 tỷ đồng (+20% YoY) và LNTT đạt 66 tỷ đồng (+0% YoY), lần lượt tương ứng 82% và 66% dự báo năm 2024 của chúng tôi cho kịch bản không bao gồm Dự án Sông Hậu 2. Chúng tôi cho rằng kế hoạch thận trọng của TV2 đến từ 1) doanh thu thấp hơn dự kiến vào năm 2023 và những lo ngại đang diễn ra khi cơ chế định giá mới cho năng lượng tái tạo chưa được công bố và 2) ban lãnh đạo thường có quan điểm thận trọng trong việc đặt ra kế hoạch kinh doanh. Chúng tôi lưu ý rằng kể từ năm 2016, KQKD thực tế của TV2 cao hơn trung bình 27%/năm so với kế hoạch của công ty. Theo ban lãnh đạo TV2, doanh thu sơ bộ nửa đầu năm 2024 đạt 400 tỷ đồng (31% kế hoạch năm 2024 của công ty), hoàn thành 26% dự báo cả năm của chúng tôi nếu không bao gồm SH2P. Do tính chất dịch vụ của TV2, doanh thu thường được ghi nhận vào cuối năm, ban lãnh đạo tin rằng KQKD nửa đầu năm có dấu hiệu tích cực, vượt kỳ vọng. Do đó, chúng tôi nhận thấy không có thay đổi đáng kể đối với dự báo lợi nhuận của chúng tôi, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

Cổ đông đã thông qua việc chia cổ tức tiền mặt năm 2023 ở mức 10% mệnh giá, phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi là 1.000 đồng/cổ phiếu. Đối với năm 2023, các cổ đông đã thông qua việc phân bổ 40,4% LNST vào quỹ khen thưởng & phúc lợi (21,5 tỷ đồng; cao hơn khoảng 2,7 lần so với mức phân bổ 15% LNST vào năm 2022) và 20% LNST vào quỹ đầu tư & phát triển (10,6 tỷ đồng, so với không phân bổ vào năm 2022). Chúng tôi lưu ý rằng quỹ khen thưởng & phúc lợi chiếm 40% LNST năm 2023, cao hơn dự báo hiện tại của chúng tôi là 10% LNST. Theo chúng tôi, tỷ lệ phân bổ cao hơn do số lượng nhân viên của TV2 tăng, cũng như ban lãnh đạo TV2 nhận thấy lợi ích trong việc giữ chân nhân tài, trong khi số LNTT tuyệt đối đi ngang YoY.

Cổ đông đã thông qua việc chia cổ tức tiền mặt năm 2024 ở mức 10% mệnh giá, phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi là 1.000 đồng/cổ phiếu. Ngoài ra, TV2 đề xuất phân bổ 20% LNST năm 2024 cho quỹ đầu tư & phát triển và một khoản tương đương nhưng không cao hơn 3 tháng lương vào quỹ khen thưởng & phúc lợi năm 2024, so với dự báo của chúng tôi là 10% LNST. Ban lãnh đạo TV2 bày tỏ kỳ vọng về mức cổ tức tiền mặt cao hơn nếu công ty hoạt động tốt và lợi nhuận cao hơn kỳ vọng.

Các cổ đông đã thông qua kế hoạch vốn đầu tư XDCB ở mức 46,4 tỷ đồng (+126% YoY) và kế hoạch đầu tư tài chính ở mức 27,1 tỷ đồng (+25% YoY). Vốn đầu tư XDCB được phê duyệt dành cho (1) cải thiện và mở rộng văn phòng và nơi ở của nhân viên tại các tỉnh đang hoạt động (21 tỷ đồng), (2) mở rộng nhà ở cho nhân viên tại Thành phố Thủ Đức (9 tỷ đồng), (3) dự phòng cải tạo Tháp PECC2 (5 tỷ đồng) và cho 3 chi nhánh của TV2. Trong khi đó, về đầu tư tài chính, TV2 dự kiến tiếp tục giải ngân cho các dự án đang triển khai như Thủy điện Thác Bà 2 (~19 MW), Sinh khối Hậu Giang (20 MW), Sinh khối Trà Vinh (25 MW), Điện gió Tân Thuận giai đoạn 3 (25 MW), cũng như các dự án mới – Nhà máy điện sinh khối Núi Tô I & Núi Tô II (2x30 MW). Trong dài hạn, TV2 cũng cập nhật rằng công ty có cổ phần tiềm năng tại dự án điện gió An Đông 1 (50 MW), đã thông qua chủ trương đầu tư và đang trong quá trình cấp vốn. Theo chúng tôi, những dự án tái tạo này là nguồn thu nhập cổ tức tiềm năng cho TV2, cũng như cơ hội cho mảng dịch vụ O&M trong tương lai.

Mở rộng mảng O&M là một trong những mục tiêu dài hạn của TV2. Ban lãnh đạo TV2 bày tỏ mục tiêu mở rộng phạm vi dịch vụ O&M nhờ (1) chuyên môn trong việc cung cấp dịch vụ O&M cho một số nhà máy điện (hiện có tổng cộng 30 nhà máy điện với công suất trên 4.500 MW), (2) tập trung vào việc áp dụng công nghệ trong hoạt động O&M, tạo điều kiện thuận lợi cho việc ra quyết định từ xa và theo thời gian thực, và (3) nguồn doanh thu ổn định trong dài hạn. Cụ thể, trong 5 tháng đầu năm 2024, TV2 đã ký một số hợp đồng O&M cho các nhà máy điện trong nước và quốc tế với công suất đạt khoảng 170 MW từ các nhà máy điện ở Tây Ninh (110 MW) và nhà máy thủy điện ở Lào (60MW). Trong tương lai, TV2 sẽ tiếp tục tìm kiếm thêm cơ hội O&M và ban lãnh đạo lạc quan rằng doanh thu từ mảng này có khả năng đạt 1 nghìn tỷ đồng bắt đầu từ năm 2026. Do đó, chúng tôi nhận thấy tiềm năng tăng nhẹ đối với dự báo lợi nhuận từ năm 2026 trở đi của chúng tôi cho TV2 do tiềm năng lợi nhuận từ mảng O&M cao hơn dự kiến, trong khi không có thay đổi đáng kể đối với dự báo năm 2024 & 2025.

Powered by Froala Editor