TPB – NIM cải thiện dù tăng trưởng tín dụng yếu trong Q1 2024 – Báo cáo KQKD
  • 2024-04-27T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp

TPB  vừa công bố kết quả quý 1/2024 với TOI đạt 4,7 nghìn tỷ đồng ( +28% YoY) và LNST là 1,5 tỷ đồng (+3,5% YoY), đạt lần lượt 28,9% và 25,2% dự báo cả năm của chúng tôi . Nếu xét theo quý, LNST Q1 2024 tăng 196% QoQ,thể hiện sự phục hồi lợi nhuận mạnh mẽ sau 5 quý liên tiếp giảm lợi nhuận. Chúng tôi nhận thấy không có thay đổi đáng kể nào đối với dự báo lợi nhuận với TPB và cần thêm thời gian để đánh giá chi tiết hơn.

  • Tăng trưởng tín dụng 3T 2024 yếu ở mức -3,0%. Số dư trái phiếu doanh nghiệp giảm 23,5% QoQ. Chúng tôi cho rằng tăng trưởng tín dụng yếu một phần đến từ 1) nhu cầu tín dụng của khách hàng cá nhân yếu và 2) TPB đã bán một số khoản vay doanh nghiệp lớn cho các tổ chức khác – theo tiết lộ của ngân hàng tại ĐHCĐ.
  • Tiền gửi của TPB trong 3T 2024 giảm 8,4%, trong đó tiền gửi của khách hàng doanh nghiệp giảm 17%. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng TPB sẽ không gặp rủi ro đáng kể do tổng nguồn vốn (bao gồm tiền gửi của khách hàng, giấy tờ có giá và vốn huy động liên ngân hàng) không đổi đáng kể so với quý trước. Tỷ lệ CASA quý 1/2024 cải thiện 1,8 điểm % QoQ lên 24,5%, cao hơn kỳ vọng của chúng tôi là 23,2% do lãi suất tiền gửi đạt mức thấp nhất trong 20 năm qua.
  • Q1 2024 NIM đạt 4,14% (+36 đcb YoY) do (1) tăng trưởng huy động thấp hơn tăng trưởng tín dụng, (2) CASA cải thiện đáng kể và (3) nợ xấu hình thành mới chậm hơn.
  • Q1 2024 thu nhập ngoài lãi (NOII) tăng đáng kể, đạt 70,3% YoY do (1) NFI thuần tăng 39,8% YoY và (2) thu nhập từ đầu tư đạt 475 tỷ đồng trong quý 1/2024 so với 34 tỷ đồng trong quý 1 /2023. Điều này bù đắp cho kết quả yếu kém trong hoạt động giao dịch ngoại hối và thu nhập phục hồi. Chúng tôi cho rằng sự tăng trưởng mạnh NFI thuần trong Quý 1/2024 là nhờ các hoạt động thu hút khách hàng mới mạnh mẽ của TPB, điều này hỗ trợ tích cực cho phí dịch vụ thanh toán +40,4% YoY.
  • OPEX quý 1/2024 chỉ tăng 6,1% YoY, góp phần cải thiện mạnh mẽ CIR quý 1/2024 ở mức 35,8% (-7,4 điểm % YoY).
  • Chi phí dự phòng quý 1/2024 được ghi nhận ở mức 1,2 nghìn tỷ đồng (+274,9% YoY và -40,1% QoQ). Chi phí tín dụng nguyên năm trong Quý 1 năm 2024 là 2,3%, bằng với tỷ lệ xóa nợ nguyên năm là 2,3% trong Quý 1/2024, điều này cho thấy nỗ lực của ngân hàng trong việc làm sạch bảng cân đối kế toán.
  • Chất lượng tài sản được cải thiện nhẹ theo quý với tổng của tỷ lệ nợ xấu và tỷ lệ xóa nợ ở mức 2,81% (-71 bps QoQ) và nợ Nhóm 2/tổng dư nợ ở mức 2,69% (-12 bps QoQ).

KQKD hợp nhất quý 1/2024 của TPB

Tỷ đồng

Q1 2023

Q1 2024

YoY

Thu nhập lãi ròng

          2,921 

          3,427 

17.3%

Thu nhập ngoài lãi

             738 

          1,257 

70.3%

Chi phí dự phòng

         (1,579)

         (1,676)

6.1%

LN từ HĐKD trước dự phòng 

          2,080 

          3,008 

44.6%

Chi phí dự phòng

            (315)

         (1,181)

274.9%

LNST sau lợi ích CĐTS  

          1,413 

          1,462 

3.5%

 

 

 

 

Tăng trưởng cho vay **

7.3%

-2.2%

-9.5 điểm %

Tăng trưởng tiền gửi **

3.1%

-8.4%

-11.5 điểm %

 

 

 

 

NIM

3.78%

4.14%

36 đcb

Lợi suất tài sản

8.94%

7.88%

-106 đcb

Chi phí huy động

5.37%

3.93%

-144 đcb

Tỷ lệ CASA *

14.2%

24.5%

10.3 ppts

Tỷ lệ CASA cộng tiền gửi kỳ hạn bằng ngoại tệ

15.8%

25.4%

9.6 điểm %

CIR

43.2%

35.8%

-7.4 điểm %

 

 

 

 

Nợ xấu/khoản vay gộp

1.45%

2.23%

78 đcb

Nợ nhóm 2/khoản vay gộp

4.02%

2.69%

-133 đcb

Lãi dự thu/tài sản sinh lãi

1.07%

1.07%

0 đcb

 Nguồn: TPB, Vietcap — *CASA bao gồm tiền gửi không kỳ hạn và tiền gửi ký quỹ; ** Tăng trưởng cho vay và tiền gửi quý 1/2023 và quý 1/2024 là tăng trưởng QoQ.

 

Powered by Froala Editor