TPB – Lợi nhuận trong năm 2024 phục hồi từ mức cơ sở thấp – Báo cáo ĐHCĐ
  • 2024-04-23T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp
  • Chúng tôi đã tham dự ĐHCĐ của TPB vào ngày 23/04. Các nội dung chính của cuộc họp là (1) xem xét KQKD năm 2023, (2) phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2024 và (3) thông qua phương án phân phối lợi nhuận bao gồm chia cổ tức tiền mặt 5% và cổ tức cổ phiếu 20% trong năm nay.
  • Phiên Hỏi & Đáp tập trung vào (1) kế hoạch lợi nhuận tăng trưởng mạnh của TPB trong năm 2024, (2) chính sách cổ tức trong tương lai và (3) chất lượng tài sản của ngân hàng, bao gồm dư nợ với Novaland (HOSE: NVL) và Tập đoàn Hưng Thịnh.
  • Kế hoạch năm 2024 bao gồm (1) tăng trưởng tín dụng đạt 15,8% YoY so với dự báo cả năm của chúng tôi là 15,2% YoY, (2) tăng trưởng huy động đạt 3,3% YoY (bao gồm tiền gửi khách hàng, giấy tờ có giá và huy động liên ngân hàng) so với dự báo cả năm của chúng tôi là 13% YoY, (3) tỷ lệ nợ xấu được giữ ở mức dưới 2,5% so với dự báo cả năm của chúng tôi là 1,4% và (4) lợi nhuận trước thuế đạt 7,5 nghìn tỷ đồng (+34,2% YoY) so với dự báo cả năm của chúng tôi là 7,3 nghìn tỷ đồng (+30,1% YoY).
  • LNTT sơ bộ quý 1/2024 của TPB đạt 1,8 nghìn tỷ đồng (+3,6% YoY và + 190% QoQ), cùng với nợ xấu cải thiện QoQ. KQKD này phù hợp với kỳ vọng và hoàn thành 25% dự báo cả năm của chúng tôi.
  • Ngân hàng đặt mục tiêu đạt 15 triệu khách hàng trong năm 2024 (+25% YoY) và chúng tôi lưu ý rằng TPB là một trong những ngân hàng nổi bật nhất trong việc thu hút khách hàng mới.
  • Chúng tôi hiện có khuyến nghị KHẢ QUAN đối với TPB với giá mục tiêu là 21.700 đồng/CP.

TPB tự tin LNTT tăng trưởng mạnh, đạt 34% YoY trong năm 2024. Theo TPB, giai đoạn khó khăn nhất của ngân hàng đã qua khi đã trích lập dự phòng đầy đủ cho tất cả các khoản nợ xấu không có tài sản đảm bảo và các yếu tố gây áp lực lên NIM, bao gồm hỗ trợ lãi suất cho khách hàng, và chi phí huy động vốn cao gần như đã kết thúc. TPB đã tích cực xử lý nợ xấu trong năm trước. Diễn biến này khiến tỷ lệ nợ xấu của TPB có xu hướng giảm trong 3 quý vừa qua. Ngoài ra, TPB còn giảm 1,9 nghìn tỷ đồng lãi phải trả (tương đương 15,3% tổng NII năm 2023) để hỗ trợ khách hàng. 

Chúng tôi cho rằng lợi nhuận của TPB trong năm 2023 là mức cơ sở thấp và chúng tôi kỳ vọng triển vọng tích cực cho ngân hàng trong năm 2024. Chúng tôi hiện dự báo NIM năm 2024 sẽ cải thiện 22 điểm cơ bản YoY và chi phí dự phòng sẽ giảm 22,2% YoY.

TPB dự kiến chia cổ tức tiền mặt hàng năm từ năm 2023 trở đi. Tại ĐHCĐ năm 2024, cổ đông đã thông qua việc TPB chia cổ tức tiền mặt 500 đồng/CP (lợi suất cổ tức 2,9%) và cổ tức cổ phiếu 20% trong năm 2024. Tỷ lệ chia cổ tức các năm tiếp theo sẽ được quyết định hàng năm tùy thuộc vào KQKD và kế hoạch phát triển của ngân hàng. Chúng tôi lưu ý rằng vào năm 2023, TPB đã chia cổ tức tiền mặt là 2.500 đồng/CP. 

TPB đã giảm tỷ lệ đầu tư vào Hưng Thịnh Land. Theo ban lãnh đạo ngân hàng, một tổ chức đã mua lại các khoản vay lớn của Hưng Thịnh tại TPB. Chúng tôi không thể xác nhận tổng mức đầu tư của TPB vào Tập đoàn Hưng Thịnh, tuy nhiên, báo cáo tài chính của Hưng Thịnh Incons (công ty con của Tập đoàn Hưng Thịnh) cho thấy các khoản nợ tại TPB đã giảm từ 6,6 nghìn tỷ đồng trong quý 2/2023 xuống chỉ còn 128 tỷ đồng trong quý 4/2023.

Powered by Froala Editor