TPB [KHẢ QUAN +19,6%] - Áp lực nợ xấu thấp hơn, triển vọng khả quan hơn trong năm 2024 - Cập nhật
  • 2024-02-21T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp

- Chúng tôi tăng 10,7% giá mục tiêu cho Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPB) lên 21.700 đồng/cổ phiếu và duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN. Giá mục tiêu cao hơn của chúng tôi chủ yếu do (1) chúng tôi tăng dự báo LNST giai đoạn 2024-2028 thêm 1,9% và (2) chúng tôi tăng P/B mục tiêu cho TPB từ 1,10 lần lên 1,20 lần. Giá mục tiêu của chúng tôi tương ứng P/B dự phóng năm 2024 là 1,24 lần. 

- Chúng tôi tăng 1,9% dự báo LNST giai đoạn 2024-2028 (-2,6%/0,0%/+0,5%/+1,3%/+10,3% cho năm 2024/25/26/27/28) chủ yếu do tín dụng tăng trưởng mạnh hơn dự kiến trong năm 2023, dẫn đến dự báo tổng dư nợ tín dụng giai đoạn 2024-2028 của chúng tôi tăng 7,1% so với dự báo trước đây và dẫn đến thu nhập lãi ròng (NII) tăng 13,3%. Những yếu tố này bù đắp cho (1) mức giảm 16,1% của dự báo thu nhập ngoài lãi (NOII)và (2) mức tăng 9,3% dự báo chi phí từ HĐKD (OPEX) 


Powered by Froala Editor