TLG [KHẢ QUAN +18,6%] - Doanh thu trong nước và xuất khẩu dần cải thiện - Cập nhật
  • 2024-03-29T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp

- Chúng tôi duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN và điều chỉnh giảm 13% giá mục tiêu cho CTCP Tập đoàn Thiên Long (TLG). Giá mục tiêu của cổ phiếu TLG đã giảm 14% trong 9 tháng qua. Chúng tôi điều chỉnh giảm 21%/17%/17% dự báo LNST sau lợi ích CĐTS các năm 2024/25/26, chủ yếu do chúng tôi đưa nhu cầu yếu hơn dự kién và chi phí bán hàng & quản lý (SG&A) cao hơn dự kiến trong năm 2023 vào trong dự báo. Các yếu tố này được bù đắp một phần do chúng tôi cập nhật mô hình định giá từ giữa năm 2024 sang cuối năm 2024. 

- Theo TLG, sau khi khách hàng của công ty giảm hàng tồn kho trong năm 2023, TLG nhận thấy những dấu hiệu sớm về việc bổ sung hàng tại các điểm bán hàng. Doanh thu tháng 1/2024 tăng 10% YoY; tuy nhiên, điều này một phần là do Tết Nguyên đán 2024 diễn ra vào tháng 2 thay vì tháng 1 trong năm 2023. 

- Chúng tôi kỳ vọng doanh thu năm 2024 sẽ phục hồi 13% YoY, chủ yếu nhờ sản lượng bán và cơ cấu sản phẩm cải thiện do TLG dự báo không có đợt tăng giá trong năm nay.

Powered by Froala Editor