TCB [KHẢ QUAN +10,5%] - NIM dần phục hồi - Cập nhật
  • 2024-06-03T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp

- Chúng tôi điều chỉnh tăng 16,9% giá mục tiêu cho TCB lên 52.000 đồng/CP nhưng vẫn duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN do giá cổ phiếu đã tăng 24% trong 3 tháng qua.  

- Giá mục tiêu cao hơn của chúng tôi là do (i) mức tăng 12% trong dự báo tổng LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2024-2028 của chúng tôi (lần lượt thay đổi 5,5%/8,9%/8,8%/13,4%/18,6% trong năm 2024/25/26/27/28), (ii) P/B mục tiêu của chúng tôi tăng từ 1,1x lên 1,2x và (iii) tác động tích cực của việc chúng tôi cập nhật giá mục tiêu đến giữa năm 2025. Mức tăng trong dự báo tổng lợi nhuận giai đoạn 2024-2028 của chúng tôi chủ yếu là do (1) tổng dự báo thu nhập lãi ròng (NII) tăng 4,9% sau khi điều chỉnh tăng giả định NIM trung bình của chúng tôi từ 4,16% lên 4,35%, do kỳ vọng nhu cầu tín dụng tăng cao hơn đi cùng với sự phục hồi của nền kinh tế và thị trường BĐS trong giai đoạn dự báo và (2) tổng chi phí dự phòng giảm 26% do có quan điểm bớt thận trọng hơn về triển vọng của TCB sau KQKD kinh doanh quý 1/2024. 

Powered by Froala Editor