TAL [KĐG] - Các dự án lớn sắp tới dự kiến dẫn dắt lợi nhuận cho đến năm 2027 - Báo cáo Công ty
  • 2024-04-10T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp

- Hoạt động kinh doanh chính của CTCP Đầu tư Bất động sản Taseco (UPCoM: TAL) là phát triển bất động sản (đóng góp đến 83,4% doanh thu thuần năm 2023), tiếp theo là mảng xây dựng (9,5%) và các dịch vụ khác (7,1%).  

- TAL hiện sở hữu quỹ đất hơn 500 ha tập trung tại miền Bắc với nhiều loại hình đầu tư đa dạng, bao gồm bất động sản nhà ở, bất động sản nghỉ dưỡng và khu công nghiệp. 

- TAL được niêm yết trên UPCoM vào ngày 9/1/2024, với giá chào bán cổ phiếu ban đầu là 24.000 đồng/cổ phiếu, tương đương tỷ lệ P/B là 1,7 lần. 

Powered by Froala Editor