SZC [PHTT -3,7%] - Dự án BĐS nhà ở dự kiến dẫn dắt tăng trưởng lợi nhuận trong năm 2024 - Cập nhật
  • 2024-01-02T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp

- Chúng tôi duy trì khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG và nâng giá mục tiêu thêm 7% lên 42.400 đồng/cổ phần cho CTCP Sonadezi Châu Đức (SZC). Chúng tôi nâng giá mục tiêu chủ yếu do chúng tôi áp dụng định giá cho dự án Khu đô thị (KĐT) Châu Đức và cập nhật mô hình định giá từ giữa năm 2024 sang cuối năm 2024. Những yếu tố hỗ trợ tích cực này một phần bù đắp cho dự phóng doanh số cho thuê đất KCN chậm hơn trong giai đoạn 2023-2025.
- Chúng tôi dự báo tăng trưởng LNST sau lợi ích CĐTS năm 2023 là 9% YoY đạt 215 tỷ đồng (-5% so với dự báo trước đây của chúng tôi) do chúng tôi kỳ vọng bàn giao dự kiến tại KCN Châu Đức và KĐT Hữu Phước trong quý 4/2023. Chúng tôi điều chỉnh giảm dự báo lợi nhuận do biên lợi nhuận gộp thấp hơn dự kiến trong 9T 2023.

Powered by Froala Editor