SZC [PHTT -1,3%] - Biên lợi nhuận gộp, diện tích đất bàn giao cao hơn sẽ thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận trong năm 2024 - Cập nhật
  • 2024-04-04T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp

- Chúng tôi tăng 22% giá mục tiêu cho CTCP Sonadezi Châu Đức (SZC) lên 42.000 đồng/cổ phiếu nhưng vẫn duy trì khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG do giá cổ phiếu đã tăng 16% so với đầu năm. Giá mục tiêu cao hơn của chúng tôi chủ yếu đến từ (1) định giá cao hơn cho Khu công nghiệp (KCN) Châu Đức do doanh số cho thuê đất KCN giai đoạn 2024-26F dự kiến tăng so với dự báo trước đây của chúng tôi, trong bối cảnh doanh số cho thuê đất KCN năm 2023 cao hơn dự kiến, và ( 2) việc chúng tôi loại bỏ mức chiết khấu 10% khỏi RNAV ước tính của chúng tôi cho SZC. 

- Chúng tôi dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2024/25 lần lượt đạt 304 tỷ đồng (+39% YoY) và 419 tỷ đồng (+38% YoY), chủ yếu do chúng tôi dự báo (1) lợi nhuận cao hơn cho mảng KCN nhờ giá tăng và diện tích bàn giao đất KCN tăng, và (2) diện tích bàn giao đất khu đô thị (KĐT) tại KĐT Hữu Phước tăng mạnh hơn so với năm 2023. 

- Chúng tôi tăng 11%/4% dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2024/25 của chúng tôi khi chúng tôi kỳ vọng diện tích bàn giao đất KCN cao hơn trong cả 2 năm do doanh số cho thuê đất KCN (theo hợp đồng đã ký và/hoặc biên bản ghi nhớ) đạt 66,6 ha trong năm 2023, vượt dự báo trước đây của chúng tôi là 30 ha. 

Powered by Froala Editor